Danh sách sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Tuần [09.05 - 16.05]

Thu Thập Chữ Mừng Phiên Bản Mới

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 16.05.2023.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp tham gia Hoạt động phó bản ngày và Khiêu chiến phó bản sẽ nhận được ngẫu nhiên các loại Chữ

  • (1) Yến Tử Ổ sẽ rơi chữ "Thiên"
  • (2) Đột Kích Sơn Trại sẽ rơi chữ "Long"
  • (3) Trân Long Kỳ Cuộc sẽ rơi chữ "Bát"
  • (4) Khiêu chiến phó bản (Dưới Kiếm Hồ Cung, Tụ Hiền Trang, Tham Hợp Trang, Nhạn Môn Quan, Phiêu Miễu Phong, Nhất Phẩm Đường) sẽ rơi chữ "Bộ"

- Thiếu Hiệp thu thập đủ đến số lượng nhất định đến hoạt động đổi hạn giờ có thể đổi Đá Điêu Khắc Lv1, Rương Chọn Đá Quý Lv3, Khắc Linh Thạch, Rương Đá Tự Chọn, Nguyên Liệu Tăng Tinh Thông, Khắc Phù,...

- Kết thúc hoạt động mà chưa sử dụng chữ, có thể bán và nhận được lượng xu tương ứng.


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.