Danh sách sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Tuần [09.05 - 16.05]

Quà Nạp Lần Đầu - Nâng Cao

Thời gian hoạt động: Ngày thứ 7 kể từ khi nạp lần đầu.

Nội dung

Khi Thiếu Hiệp nạp đủ 880 Nguyên Bảo thì 7 ngày sau đó sẽ xuất hiện gói quà Nạp lần đầu-Nâng cao.

Tiếp tục nạp 350 Nguyên Bảo có thể nhận được phần thưởng giá trị lên đến 12888 liên tục trong 7 ngày.

Phần Thưởng

Ngày Phần Thưởng SL
Ngày 1 Linh Tinh Bậc 1 10
Huyền Thiết Lv1 100
Tinh Kim Lv1 100
Ngày 2 Bảo Đồ-Hiếm 1
Hoàn Đồng Đơn 20
Ngộ Linh Đơn 20
Ngày 3 Mặc Hàn Thiết 1
Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 5
Rương Chọn Đá Quý Lv3 1
Khắc Phù 50
Ngày 4 Nhân Sâm 10 Năm 5
Rương Chọn Đá Quý Lv3 1
Hồn Tinh 50
Dưỡng Nguyên Đơn 100
Ngày 5 Mặc Hàn Thiết 2
Linh Tinh Bậc 1 5
Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 5
Tâm Đắc Tuyệt Học 50
Rương Tâm Pháp Bậc 1 10
Ngày 6 Bảo Đồ-Hiếm 1
Nhân Sâm 10 Năm 5
Rương Đá Tự Chọn 5
Rương Chọn Đá Quý Lv4 1
Đá Dưỡng Hồn 10
Ngày 7 Nhân Sâm 10 Năm 5
Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 5
Đá Điêu Khắc Lv1 1
Huyền Thiết Lv1 100
Tinh Kim Lv1 100

Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.