Danh sách sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Tuần [09.05 - 16.05]

09/05: Ra Mắt Rương Quà Với Giá Ưu Đãi

Quà Rương Thấu Cốt Đả Huyệt Pháp Chí Bảo

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 16.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Thấu Cốt Đả Huyệt Pháp Chí Bảo" với giá 199 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 100 rương.

Mở nhận đạo cụ: 1 Mảnh Thấu Cốt Đả Huyệt Pháp Chí Bảo, 5 Tâm Đắc Tuyệt Học.

Đặc Biệt: 100 Mảnh Tháu Cốt Đả Huyệt Pháp Chí Bảo có thể ghép Thấu Cốt Đả Huyệt Pháp Chí Bảo.

Hiệu quả Chí Bảo: Thấu Cốt Đả Huyệt Pháp kích hoạt [Phong Huyệt] sẽ xóa hiệu quả [Vô Địch][Cương Nghị] của mục tiêu.

Rương Đối Chưởng Chí Bảo

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 14.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Đối Chưởng Chí Bảo" với giá 199 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 100 rương.

Mở nhận đạo cụ: Nhận ngay 1 Mảnh Đối Chưởng Chí Bảo. Đồng thời nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau: 5 Tâm Đắc Tuyệt Học. 100 Mảnh Đối Chưởng Chí Bảo có thể ghép Đối Chưởng Chí Bảo

Hiệu quả Chí Bảo: Trước khi Đối Chưởng nhận thêm Huyền Xảo Kình giúp Chân Khí tối đa tăng 20%, duy trì 5 giây

Đặc Biệt: Mở rương lần thứ 100 sẽ nhận thêm 1 Bí Kỹ Đối Chưởng.

Rương Hỗ Trợ Tuyệt Học

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 16.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Hỗ trợ Tuyệt Học" với giá 150 NBK. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 20 rương.

Mở nhận đạo cụ: Nhận được 1 Số Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 2 Yếu Quyết Võ Học, 100 Mảnh Tâm Pháp.

Rương Ưu Đãi Khắc Phù

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 16.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Ưu Đãi Khắc Phù" với giá 29 NBK. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 50 rương.

Mở nhận đạo cụ: Chắc chắn nhận 1 Linh Tinh Hỏng. Đồng thời sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 1 Linh Tinh Hỏng, 2 Linh Tinh Hỏng, 5 Linh Tinh Hỏng, 10 Linh Tinh Hỏng.

Rương Ưu Đãi Đá Quý

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 16.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Ưu Đãi Đá Quý" với giá 300 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 80 rương.

Mở nhận đạo cụ: 3 Rương Chọn Đá Quý Lv3, tặng thêm 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3

Đặc biệt: Khi mở rương thứ 10 sẽ nhận thêm 1 Rương Đá Quý - Vàng

Rương Đá Quý - Vàng: Mở nhận 15 Rương Chọn Đá Quý Lv3.

Rương Ưu Đãi Khắc Phù Đặc Biệt

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 16.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Ưu Đãi Khắc Phù Đặc Biệt" với giá 54 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 200 rương.

Mở nhận đạo cụ: 3 Tinh Linh Hỏng, tặng thêm 1 Tinh Linh Hỏng.

Đặc biệt: Khi mở rương thứ 20 sẽ nhận thêm 1 Rương Khắc Phù-Vàng.

Rương Khắc Phù-Vàng: Mở nhận 30 Tinh Linh Hỏng.

Rương Ưu Đãi Tâm Pháp

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 16.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Ưu Đãi Tâm Pháp" với giá 66 NB. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 300 rương.

Mở nhận đạo cụ: Chắc chắn nhận được 3 Rương Tâm Pháp Bậc 1. Đồng thời sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 1 Linh Tinh Bậc 1, 50 Sổ Tay Lĩnh Hội, 10 Rương Chọn Tinh Thông Lv1, 200 Mảnh Tâm Pháp.

Rương May Mắn Đá Quý

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 16.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương May Mắn Đá Quý" với giá 80 NB. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 10 rương.

Mở nhận ngẫu nhiên: 1 rương chọn đá quý Lv3, 2 Mặc Hàn Thiết, 2 Rương Đá Tự Chọn.

Rương Mảnh Băng Phách Châm

Thời gian mở bán: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 16.05.

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Mảnh Băng Phách Châm" với giá 38 NB. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 800 rương.

Mở nhận đạo cụ: 1 Băng Phách Châm Hư Cũ. Đồng thời nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau: 1 Linh Tinh Hỏng, 1 Rương Chọn Tinh Thông Lv1, 1 Trùng Tố Ấn Phổ, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội.

Rương Thiên Long Phụng Hỷ

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 10.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Thiên Long Phụng Hỷ" với giá 168 NBK. Giới hạn mua mỗi ngày 1 rương.

Mở nhận đạo cụ:

  • Thiên Long Phụng Hỷ (1): Huyền Thiết Lv1 x2, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x1, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (2)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (2): Tinh Kim Lv1 x2, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x1, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (3)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (3): Huyền Thiết Lv1 x4, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x3, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (4)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (4): Tinh Kim Lv1 x4, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x3, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (5)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (5): Huyền Thiết Lv1 x8, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x5, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (6)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (6): Tinh Kim Lv1 x1 x8, Linh Tinh Hỏng x1, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (7)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (7): Huyền Thiết Lv1 x8, Linh Tinh Hỏng x1, Xu x8000, Ngân Nguyên Bảo x2000.

Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.