Danh sách sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Tuần [23.05 - 30.05]

Ưu Đãi HOT Tháng 5

Thời gian hoạt động: 10:00 ngày 23.05 - 23:59 ngày 29.05.2023.

Phạm vi áp dụng: S1 - S46

Nội dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Thiếu Hiệp nạp tích lũy Nguyên Bảo đạt mốc chỉ định sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng giá trị.
Lưu ý: Các Thiếu Hiệp không nạp trong thời gian diễn ra hoạt động Liên Server.

Chi tiết phần thưởng

 

Mốc Nạp (KNB) Phần Thưởng
40 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 4 x2 EXP Đơn.
200 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 5 Rương Tinh Thông-Cao.
400 2 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 10 Tinh Linh Hỏng.
800 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 3 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 20 Rương Tinh Thông-Cao.
1600 2 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 40 Rương Tinh Thông-Cao, 35 Tinh Linh Hỏng.
3200 1 Rương Chọn Đá Quý Lv5, 10 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 60 Rương Tinh Thông-Cao.
6400 1 Rương Chọn Đá Quý Lv5, 5 Rương Đá Giảm Kháng Lv3, 30 Tinh Linh Hỏng, 1 Kiểu tóc Xảo Thắng.
12000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv6, 5 Rương Đá Giảm Kháng Lv3, 40 Tinh Linh Hỏng.
30000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv6, 10 Rương Đá Giảm Kháng Lv3, 75 Tinh Linh Hỏng.
60000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv6, 15 Rương Đá Giảm Kháng Lv3, 100 Tinh Linh Hỏng, 1 Ngoại trang Thúc Cúc.

Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.