Danh sách sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Tuần [23.05 - 30.05]

Đua TOP Khắc Phù

Thời gian sự kiện: 09:00 ngày 23/05 - 23:59 ngày 29/05/2023.

Phạm Vi: Tất cả Server.

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có số Linh Tinh Bậc 1 tiêu hao đạt mốc hoặc đạt TOP sẽ nhận thưởng.

Tiêu hao được tính khi sử dụng linh tinh để ghép khắc phù.

Lưu ý: Tiêu hao >300 vật phẩm mới được xếp hạng TOP.

Bảng tra cứu Đua Top Khắc Phù

Sử dụng linh tinh bậc 2 và bậc 3 để khắc phù sẽ được quy đổi sang linh tinh bậc 1 theo công thức như sau:

+ 1 linh tinh bậc 2 = 5 linh tinh bậc 1.

+ 1 linh tinh bậc 3 = 10 linh tinh bậc 1.

Lưu ý: Sự kiện đua TOP riêng theo từng Server.

- Quà sẽ được trao qua thư trong vòng 14 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện.

- BXH đua top sẽ được cập nhật vào mỗi ngày, thông tin sẽ bắt đầu được cập nhật vào ngày 24.05.

- Các Thiếu Hiệp có số điểm ngang nhau sẽ được sắp xếp thứ tự dựa trên thời gian đạt điểm, ai đạt điểm trước xếp trước.

- Đối với quà đạt mốc, chỉ nhận thưởng mốc đó, không cộng dồn phần thưởng của các mốc trước đó.

Đặc biệt: Thiếu Hiệp đạt cấp Linh Tê Khắc Phù 25 sẽ nhận 1 danh hiệu Trùm Khắc Phù Vĩnh Viễn + Hiệu ứng dấu chân Như Ảnh Tuỳ Hành Vĩnh Viễn.

Phần Thưởng

Điều Kiện Vật Phẩm SL
Top 1 Hỗn Độn Bảo Bảo 1
Rương Kỹ Năng-Cao-Đặc Quyền 1
Mảnh Trùng Lâu Kiên 30
Top 2 Hỗn Độn Bảo Bảo 1
Rương Kỹ Năng-Cao-Đặc Quyền 1
Mảnh Trùng Lâu Kiên 15
Top 3 Hỗn Độn Bảo Bảo 1
Rương Kỹ Năng-Cao-Đặc Quyền 1
Mảnh Trùng Lâu Kiên 10
Top 4-5 Hỗn Độn Bảo Bảo 1
Rương Kỹ Năng-Cao-Đặc Quyền 1
Quà đạt mốc tiêu hao 300 Mảnh Kim Di 40
Quà đạt mốc tiêu hao 100 Rương Kỹ Năng-Cao-Chí Tôn 1
Rương May Mắn Bồi Nguyên 10
Rương Tinh Đúc Tự Chọn 10
Quà đạt mốc tiêu hao 50 Rương May Mắn Bồi Nguyên 10
Rương Tinh Đúc Tự Chọn 10
Quà đạt mốc tiêu hao 10 Rương Tinh Đúc Tự Chọn 10


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.