• Cụm 1

  KhươngLập

  Cụm server: 1

  Liên thắng: 1

 • Cụm 2

  Yue

  Cụm server: 2

  Liên thắng: 1

 • Cụm 3

  95_ShinNè

  Cụm server: 3

  Liên thắng: 1

 • Cụm 4

  ĐángĐược-Cưng

  Cụm server: 4

  Liên thắng: 1

 • Cụm 1

  NữĐế亗

  Cụm server: 1

  Liên thắng: 1

 • Cụm 2

  GiảnYVân

  Cụm server: 2

  Liên thắng: 1

 • Cụm 3

  ThíchTậpTạ

  Cụm server: 3

  Liên thắng: 1

 • Cụm 4

  ZuiZẽ-Healthy

  Cụm server: 4

  Liên thắng: 1

 • Cụm 1

  ĐườngTam亗

  Cụm server: 1

  Liên thắng: 1

 • Cụm 2

  PaoPao

  Cụm server: 2

  Liên thắng: 1

 • Cụm 3

  HắcĐấuLa

  Cụm server: 3

  Liên thắng: 1

 • Cụm 4

  ĐángĐược-Cưng

  Cụm server: 4

  Liên thắng: 1

 • Cụm 1

  KhươngLập

  Cụm server: 1

  Liên thắng: 1

 • Cụm 2

  ZitBaoChua

  Cụm server: 2

  Liên thắng: 1

 • Cụm 3

  HắcĐấuLa

  Cụm server: 3

  Liên thắng: 2

 • Cụm 4

  Tiêu_Phi_Dao

  Cụm server: 4

  Liên thắng: 1

 • Hạng
 • Nhân Vật
 • Môn Phái
 • 1

  KhươngLập

  Nga Mi

 • 2

  HoàngTuyền

  Thiên Sơn

 • 3

  ZzƿhıČĶiếṁČṀįŋȟzZ

  Võ Đang

 • 4

  Lazycat

  Tiêu Dao

 • 5

  ĐườngTam亗

  Thiếu Lâm

 • 6

  NữĐế亗

  Cái Bang

 • 7

  HồngLễMộng

  Minh Giáo

 • 1

  NữĐế亗

  Cái Bang

 • 2

  ĐườngTam亗

  Thiếu Lâm

 • 3

  .Tokuda.

  Minh Giáo

 • 4

  KhươngLập

  Nga Mi

 • 5

  ZzƿhıČĶiếṁČṀįŋȟzZ

  Võ Đang

 • 6

  Lazycat

  Tiêu Dao

 • 7

  HoàngTuyền

  Thiên Sơn

 • 1

  ĐườngTam亗

  Thiếu Lâm

 • 2

  KhươngLập

  Nga Mi

 • 3

  Mèow

  Tiêu Dao

 • 4

  ZzƿhıČĶiếṁČṀįŋȟzZ

  Võ Đang

 • 5

  HoàngTuyền

  Thiên Sơn

 • 6

  HồngLễMộng

  Minh Giáo

 • 7

  Đạt_09

  Cái Bang

 • 1

  KhươngLập

  Nga Mi

 • 2

  HoàngTuyền

  Thiên Sơn

 • 3

  ZzƿhıČĶiếṁČṀįŋȟzZ

  Võ Đang

 • 4

  NữĐế亗

  Cái Bang

 • 5

  ĐườngTam亗

  Thiếu Lâm

 • 6

  Mèow

  Tiêu Dao

 • 7

  HồngLễMộng

  Minh GIáo

 • 1

  Yue

  Cái Bang

 • 2

  ALT

  Minh Giáo

 • 3

  TráiSimTím

  Tiêu Dao

 • 4

  GiảnYVân

  Thiên Sơn

 • 5

  gnàoHubA

  Thiếu Lâm

 • 6

  GIN

  Võ Đang

 • 7

  Olympus

  Nga Mi

 • 1

  GiảnYVân

  Thiên Sơn

 • 2

  ZitBaoChua

  Thiếu Lâm

 • 3

  Just-Ice

  Minh Giáo

 • 4

  PaoPao

  Nga Mi

 • 5

  BEELZEBUB

  Tiêu Dao

 • 6

  WendyLê

  Cái Bang

 • 7

  GIN

  Võ Đang

 • 1

  PaoPao

  Nga Mi

 • 2

  Just-Ice

  Minh Giáo

 • 3

  GiảnYVân

  Thiên Sơn

 • 4

  伤心

  Thiếu Lâm

 • 5

  WendyLê

  Cái Bang

 • 6

  -Doremon-

  Tiêu Dao

 • 7

  GIN

  Võ Đang

 • 1

  ZitBaoChua

  Thiếu Lâm

 • 2

  GiảnYVân

  Thiên Sơn

 • 3

  PaoPao

  Nga Mi

 • 4

  KaKa

  Tiêu Dao

 • 5

  WendyLê

  Cái Bang

 • 6

  GIN

  Võ Đang

 • 7

  Just-Ice

  Minh Giáo

 • 1

  95_ShinNè

  Thiên Sơn

 • 2

  Ily

  Thiếu Lâm

 • 3

  BặtNắpQuanTài

  Cái Bang

 • 4

  Núi

  Minh Giáo

 • 5

  TúMai

  Nga Mi

 • 6

  s2_LạcLối

  Võ Đang

 • 7

  AChâuChấu.S33

  Tiêu Dao

 • 1

  ThíchTậpTạ

  Minh Giáo

 • 2

  TúMai

  Nga Mi

 • 3

  HắcĐấuLa

  Thiên Sơn

 • 4

  AChâuChấu.S33

  Tiêu Dao

 • 5

  ATB-Bumblebee

  Thiếu Lâm

 • 6

  KiềuPhongBaBãoTáp.S33

  Cái Bang

 • 7

  -_July_-

  Võ Đang

 • 1

  HắcĐấuLa

  Thiên Sơn

 • 2

  KiềuPhongBaBãoTáp.S33

  Cái Bang

 • 3

  milo

  Nga Mi

 • 4

  Núi

  Minh Giáo

 • 5

  AChâuChấu.S33

  Tiêu Dao

 • 6

  Ily

  Thiếu Lâm

 • 7

  -_July_-

  Võ Đang

 • 1

  HắcĐấuLa

  Thiên Sơn

 • 2

  RB-LuXy

  Nga Mi

 • 3

  -_July_-

  Võ Đang

 • 4

  Ily

  Thiếu Lâm

 • 5

  ☆Kẹo-Sa-Ngã☆

  Minh Giáo

 • 6

  AChâuChấu.S33

  Tiêu Dao

 • 7

  KiềuPhongBaBãoTáp.S33

  Cái Bang

 • 1

  ĐángĐược-Cưng

  Thiếu Lâm

 • 2

  【Báo】-Quận-chúa

  Minh Giáo

 • 3

  Lionel☆Messi

  Cái Bang

 • 4

  Tiêu_Phi_Dao

  Tiêu Dao

 • 5

  CáChếtĐuối

  Thiên Sơn

 • 6

  ĐángĐược-SuckMyD***

  Võ Đang

 • 7

  PhươngThảoo

  Nga Mi

 • 1

  ZuiZẽ-Healthy

  Nga Mi

 • 2

  ĐángĐược-SuckMyDick

  Võ Đang

 • 3

  ĐángĐược-Cưng

  Thiếu Lâm

 • 4

  Tiêu_Phi_Dao

  Cái Bang

 • 5

  TổngTưLệnh

  Thiên Sơn

 • 6

  【Báo】-Quận-chúa

  Minh Giáo

 • 7

  ThuậnTheoÝTrời

  Tiêu Dao

 • 1

  ĐángĐược-Cưng

  Thiếu Lâm

 • 2

  ZuiZẽ-Healthy

  Nga Mi

 • 3

  TổngTưLệnh

  Thiên Sơn

 • 4

  【Báo】-Quận-chúa

  Minh Giáo

 • 5

  Tiêu_Phi_Dao

  Cái Bang

 • 6

  ĐángĐược-SuckMyDick

  Võ Đang

 • 7

  ThuậnTheoÝTrời

  Tiêu Dao

 • 1

  Tiêu_Phi_Dao

  Cái Bang

 • 2

  ĐángĐược-Cưng

  Thiếu Lâm

 • 3

  CáChépHóaRồng

  Tiêu Dao

 • 4

  ☆LUCKY☆ÁiHà☆

  Thiên Sơn

 • 5

  Tiếu_ChiYên

  Nga Mi

 • 6

  【Báo】-Quận-chúa

  Minh Giáo

 • 7

  ĐángĐược-SuckMyDick

  Võ Đang