Danh sách sự kiện
Sự Kiện Đại Tiệc Sinh Nhật
Sự Kiện Đại Tiệc Sinh Nhật

Tham Gia Ngay

Mừng sinh nhật Thiên Long Bát Bộ 2, chiêu đãi đại tiệc, cơ hội sở hữu thần thú biến dị 9 chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

Thời gian:

Thời gian thu thập: 09:00 Ngày 02.11 - 03:59 Ngày 20.11.2023.
Thời gian đổi:
09:00 Ngày 02.11 - 03:59 Ngày 21.11.2023.

Cách tham gia đổi vật phẩm đại tiệc:

Vật Phẩm Nguồn ra
Hộp Quà Sinh Nhật Tham gia khiêu chiến phó bản ngày và khiêu chiến phó bản sẽ nhận được vật phẩm sự kiện.
Nến Thiên Long Bán trong shop bằng Vàng.
Rương Đại Tiệc Bán trong shop bằng NB.
Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi Nhận từ Rương Đại Tiệc.

Thu thập một số lượng nhất định và tham gia sự kiện đổi trong thời gian giới hạn để đổi lấy các phần thưởng như Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, Tinh Túy Trùng Lâu Giới, Thần Thú Biến Dị 9, v.v.

Nếu có vật phẩm chưa được sử dụng vào cuối sự kiện, có thể nhận được một tỷ lệ Xu cố định bằng cách bán vật phẩm.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sinh sản thần thú biến dị, sau đó sử dụng thần thú biến dị cấp thấp để đổi lấy thần thú biến dị 9 cùng loại. Cơ hội sở hữu thần thú biến dị 9 chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!

Lưu ý: Các thuộc tính của thần thú biến dị 9 là ngẫu nhiên và không đảm bảo sẽ đạt hoàn mỹ.

Vật phẩm đổi 1 Vật phẩm đổi 2 Vật phẩm đổi 3 Vật phẩm đổi 4 Thưởng
10 Hộp Quà Sinh Nhật 10 Nến Thiên Long - - 10 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học
30 Hộp Quà Sinh Nhật 100 Nến Thiên Long 10 Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi - 1 Tinh Túy Trùng Lâu Giới
10 Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi 4 Giao Long 4 2 Giao Long 5 1 Giao Long 6 1 Giao Long 9
10 Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi 4 Bạch Trạch 4 2 Bạch Trạch 5 1 Bạch Trạch 6 1 Bạch Trạch 9
10 Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi 4 Phượng Hoàng 4 2 Phượng Hoàng 5 1 Phượng Hoàng 6 1 Phượng Hoàng 9
10 Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi 4 Kỳ Lân 4 2 Kỳ Lân 5 1 Kỳ Lân 6 1 Kỳ Lân 9
10 Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi 4 Đào Ngột 4 2 Đào Ngột 5 1 Đào Ngột 6 1 Đào Ngột 9
10 Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi 4 Hỗn Độn 4 2 Hỗn Độn 5 1 Hỗn Độn 6 1 Hỗn Độn 9
10 Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi 4 Cùng Kỳ 4 2 Cùng Kỳ 5 1 Cùng Kỳ 6 1 Cùng Kỳ 9
10 Đại Tiệc Sinh Nhật 1 Tuổi 4 Thao Thiết 4 2 Thao Thiết 5 1 Thao Thiết 6 1 Thao Thiết 9


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.