Danh sách sự kiện
Sự kiện ưu đãi phó bản
Sự kiện ưu đãi phó bản

Tham Gia Ngay

Nhân Đôi Phần Thưởng Khiêu Chiến Phó Bản

Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 08.05 - 03:59 ngày 09.05.
Thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp khiêu chiến phó bản Dưới Kiếm Hồ Cung, Tụ Hiền Trang, Tham Hợp Trang, Nhạn Môn Quan, Phiêu Miễu Phong, Nhất Phẩm Đường sẽ được nhân đôi tỉ lệ rơi vật phẩm.

Mở bán "Rương Vé Khiêu Chiến Phó Bản"

Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 07.05 - 03:59 ngày 09.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Vé Khiêu Chiến Phó Bản" với giá 160 NB. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 1 rương.

Mở nhận đạo cụ:Nhận ngay Vé Khiêu Phó Bản. Đồng thời nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau: Tâm Đắc Tuyệt Học x5, Mảnh Tâm Pháp x50.

Nhân Đôi Phần Thưởng Phó Bản Ngày

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 09.05 - 03:59 ngày 10.05.
Thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp khiêu chiến phó bản Yến Tử Ổ và Đột Kích Sơn Trại sẽ được nhân đôi tỉ lệ rơi vật phẩm.

Mở bán "Rương Vé Khiêu Chiến Phó Bản Ngày"

Thời gian hoạt động: 04:00 ngày 08.05 - 03:59 ngày 10.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Vé Khiêu Chiến Phó Bản Ngày" với giá 160 NB. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 1 rương.

Mở nhận đạo cụ: Nhận ngay Vé Khiêu Chiến-Sơn Trại x1 và Vé Khiêu Chiến-Yến Tử Ổ x1. Đồng thời nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau: Tâm Đắc Tuyệt Học x5, Mảnh Tâm Pháp x50.


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.