Danh sách sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Tuần [30.05 - 06.06]

Thu thập Rương Thiên Long Hoàn Mỹ

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 30/05 - 03:59 ngày 06/06/2023.

Mỗi ngày tham gia Phó bản Yến Tử Ổ, Đột Kích Sơn Trại, Trân Long Kỳ Cuộc các Thiếu Hiệp sẽ có cơ hội nhận tối đa 4 Rương Thiên Long tại mỗi phó bản.

Khi mở rương Thiếu Hiệp có thể nhận được Rương Tự Chọn Chế Tạo ĐồRương Hoàn Mỹ - Khóa. Trong đó, mở Rương Tự chọn Chế Tạo Đồ có thể nhận được Bản Vẽ Chế Tạo Đồ tương ứng, dùng để chế tạo trang bị.

Để mở được Rương Hoàn Mỹ - Khóa thì cần phải mua Chìa Khóa Thiên Long tại Tranh Mua Hạn Giờ.

Rương Thiên Long gồm: 4 Rương Chọn Chế Tạo Đồ, 5 Võ Lực Đơn, 1 Rương Hoàn Mỹ - Khóa.

Để mở Rương Hoàn Mỹ - Khóa, Thiếu Hiệp cần đặt Rương và Chìa Khóa Thiên Long vào Lò Nung để ghép thành Rương Hoàn Mỹ. Mở Rương Hoàn Mỹ để nhận nhiều vật phẩm quý giá.

Chìa Khóa Thiên Long sẽ được mở bán tại Cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ với giá 160 NB (Không giới hạn số lượng)

Mở Rương Hoàn Mỹ: Nhận ngay 1 Rương Kỹ Năng May Mắn-Cao, 10 Võ Lực Đơn. Nhận ngẫu nhiên 1 trong: 2 Nhân Sâm 10 Năm, 2 Mặc Hàn Thiết, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Họ.

Mở Rương Kỹ Năng May Mắn Cao: Nhận ngay: 2 Mảnh Rương Kỹ Năng-Đặc Quyền.

Nhận ngẫu nhiên 1 trong: 2 Mảnh Rương Kỹ Năng-Đặc Quyền, 5 Mảnh Rương Kỹ Năng-Đặc Quyền, 10 Mảnh Rương Kỹ Năng-Đặc Quyền, 1 Sách Kỹ Thú Cưng thường, 3 Hoàn Đồng Đơn, 2 Ngộ Linh Đơn, 2 Tẩy Luyện Đơn.

Đặc Biệt: 100 Mảnh Rương Kỹ Năng-Đặc Quyền có thể ghép Rương Kỹ Năng-Cao-Đặc Quyền Ngẫu Nhiên. Mở Rương Kỹ Năng-Cao-Đặc Quyền nhận ngẫu nhiên 1 Bị Động Thú Cưng-Cao.


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.