Danh sách sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Tuần [23.05 - 30.05]

23/05: Ra Mắt Rương Quà Với Giá Ưu Đãi

Rương Long Trảo Thủ Chí Bảo

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 23.05 - 03:59 ngày 30.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Long Trảo Thủ Chí Bảo" với giá 218 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 100 rương.

Mở nhận đạo cụ: Nhận ngay 1 Mảnh Long Trảo Thủ Chí Bảo.

Đồng Thời nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau: 5 Yếu Quyết Võ Học, 10 Ấn Phổ Trường Phái, 10 Tâm Đắc Tuyệt Học.

Rương Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chí Bảo

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 23.05 - 03:59 ngày 30.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chí Bảo" với giá 199 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 100 rương.

Mở nhận đạo cụ: Nhận ngay 1 Mảnh Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chí Bảo, 5 Tâm Đắc Tuyệt Học.

Đặc biệt: 100 Mảnh Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chí Bảo có thể ghép thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chí Bảo.

Gợi ý: Khi mở rương thứ 100 sẽ nhận thêm 1 Hòng Liên Nghiệp Hỏa Bí Kỹ.

Rương Hỗ Trợ Tuyệt Học

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 23.05 - 03:59 ngày 30.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Hỗ trợ Tuyệt Học" với giá 150 NBK. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 20 rương.

Mở nhận đạo cụ: Nhận được 1 Số Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 2 Yếu Quyết Võ Học, 100 Mảnh Tâm Pháp.

Rương Ưu Đãi Tinh Thông

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 23.05 - 03:59 ngày 30.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Ưu Đãi Tinh Thông" với giá 39 NBK. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 20 rương.

Mở nhận đạo cụ: Chắc chắn nhận được 5 Rương Tinh Thông Lv1. Đồng thời sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 5 Huyền Thiết Lv1, 10 Huyền Thiết Lv1, 20 Huyền Thiết Lv1, 50 Huyền Thiết Lv1, 5 Tinh Kim Lv1, 10 Tinh Kim Lv1, 20 Tinh Kim Lv1, 50 Tinh Kim Lv1.

Quà Ưu Đãi Thần Thú

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 23.05 - 03:59 ngày 30.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Quà Ưu Đãi Thần Thú" với giá 200 NB. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 100 rương.

Mở nhận đạo cụ: Mảnh Kim Di*1, Mảnh Kim Di*2, Mảnh Kim Di*3, Mảnh Kim Di*5.

Đặc Biệt: Mua 50 Túi quà chắc chắn nhận được 1 Rương Kỹ Năng - Cao - Đặc Quyền.

Rương Kỹ Năng - Cao - Đặc Quyền: mở nhận ngẫu nhiên 1 đạo cụ Kỹ năng Trân Thú - Cao. Ví dụ: Kiện Thể Cao, Tinh Thuần Cao, Liên Kích Cao,....

Rương Mảnh Thiên Thư Thần Thú

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 23.05 - 03:59 ngày 30.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Mảnh Thiên Thư Thần Thú" với giá 600 NB. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 30 rương.

Mở nhận đạo cụ: 1 Mảnh Thiên Thư Thần Thú, 2 Mảnh Thiên Thư Thần Thú, 3 Mảnh Thiên Thư Thần Thú, 3 Sách Kỹ Năng-Thường, 10 Ngộ Linh Đan.

Rương May Mắn Đá Quý

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 23.05 - 03:59 ngày 30.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương May Mắn Đá Quý" với giá 80 NB. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 10 rương.

Mở nhận ngẫu nhiên: 1 rương chọn đá quý Lv3, 2 Mặc Hàn Thiết, 2 Rương Đá Tự Chọn.

Rương Mảnh Băng Phách Châm

Thời gian mở bán: 09:00 ngày 23.05 - 03:59 ngày 30.05.

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Mảnh Băng Phách Châm" với giá 38 NB. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 800 rương.

Mở nhận đạo cụ: 1 Băng Phách Châm Hư Cũ. Đồng thời nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau: 1 Linh Tinh Hỏng, 1 Rương Chọn Tinh Thông Lv1, 1 Trùng Tố Ấn Phổ, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội.

Rương Thiên Long Phụng Hỷ

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 23.05 - 03:59 ngày 24.05.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Thiên Long Phụng Hỷ" với giá 138 NBK. Giới hạn mua mỗi ngày 1 rương.

Mở nhận đạo cụ:

  • Thiên Long Phụng Hỷ (1): Huyền Thiết Lv1 x2, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x1, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (2)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (2): Tinh Kim Lv1 x2, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x1, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (3)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (3): Huyền Thiết Lv1 x4, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x3, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (4)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (4): Tinh Kim Lv1 x4, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x3, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (5)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (5): Huyền Thiết Lv1 x8, Rương Tự Chọn Đá Qúy Lv1 x5, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (6)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (6): Tinh Kim Lv1 x1 x8, Linh Tinh Hỏng x1, Xu x8000, Thiên Long Phụng Hỷ (7)x1.
  • Thiên Long Phụng Hỷ (7): Huyền Thiết Lv1 x8, Linh Tinh Hỏng x1, Xu x8000, Ngân Nguyên Bảo x2000.

Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.