Danh sách sự kiện
Chuỗi sự kiện tuần [16.05 - 23.05]

16/05: Ra Mắt Rương Quà Với Giá Ưu Đãi

Rương Thần Hành Bách Biến Chí Bảo

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Thần Hành Bách Biến Chí Bảo" với giá 199 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 100 rương.

Mở nhận đạo cụ: Nhận ngay 1 Mảnh Thần Hành Bách Biến Chí Bảo, 5 Tâm Đắc Tuyệt học. 100 Mảnh Thần Hành Bách Biến Chí Bảo có thể ghép Thần Hành Bách Biến Chí Bảo.

Hiệu quả Chí Bảo: Thi triển Thần Hành Bách Biến sẽ xóa ngay hiệu quả [Giảm Tốc] và [Định Thân] của bản thân, 2 giây tiếp theo sẽ miễn hiệu quả [Giảm Tốc] và [Địn Thân].

Gợi ý: Tích lũy mở 100 lần rương, lần thứ 100 chắc chắn nhận 1 Chiêu Thức Tuyệt Học Thần Hành Bách Biến.

Rương Vụ Khởi Vân Dũng Chí Bảo

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Vụ Khởi Vân Dũng Chí Bảo" với giá 199 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 100 rương.

Mở nhận đạo cụ: Nhận ngay 1 Mảnh Vụ Khởi Vân Dũng Chí Bảo, 5 Tâm Đắc Tuyệt học. 100 Mảnh Vụ Khởi Vân Dũng Chí Bảo có thể ghép Vụ Khởi Vân Dũng Chí Bảo.

Hiệu quả Chí Bảo: Sát thương đồng đội phải chịu khi ở trong Sương Độc giảm 10%.

Gợi ý: Tích lũy mở 100 lần rương, lần thứ 100 chắc chắn nhận 1 Chiêu Thức Tuyệt Học Vụ Khởi Vân Dũng.

Rương Đá Tinh Đúc Tự Chọn

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Đá Tinh Đúc Tự Chọn" với giá 28 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 100 rương.

Mở tự chọn 1 đạo cụ: Đá Luyện Thiết, Chế Miên Tinh Thạch, Bí Ngân Tinh Thạch.

Ưu Đãi Tinh Thông

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Ưu Đãi Tinh Thông" với giá 40 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 200 rương.

Mở nhận đạo cụ: Chắc chắn nhận được 5 Rương Tinh Thông-Cao, tặng thêm 2 Rương Tinh Thông-Cao.

Đặc biệt: Khi mở rương thứ 20 sẽ nhận thêm 1 Rương Tinh Thông - Vàng

Rương Tinh Thông Vàng: Mở nhận 40 Rương Tinh Thông Cao

Rương Ưu Đãi Tuyệt Học

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Ưu Đãi Tuyệt Học" với giá 450 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 100 rương.

Mở nhận đạo cụ: 3 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, tặng thêm 1 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học

Đặc biệt: Khi mở rương thứ 10 sẽ nhận thêm 1 Rương Tuyệt Học-Vàng.

Rương Tuyệt Học-Vàng: Mở nhận 10 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học.

Rương Ưu Đãi Khắc Phù

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Ưu Đãi Khắc Phù" với giá 29 NBK. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 50 rương.

Mở nhận đạo cụ: Chắc chắn nhận 1 Linh Tinh Hỏng. Đồng thời sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 1 Linh Tinh Hỏng, 2 Linh Tinh Hỏng, 5 Linh Tinh Hỏng, 10 Linh Tinh Hỏng.

Rương Ưu Đãi Tinh Thông

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Ưu Đãi Tinh Thông" với giá 39 NBK. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 20 rương.

Mở nhận đạo cụ: Chắc chắn nhận được 5 Rương Tinh Thông Lv1. Đồng thời sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 5 Huyền Thiết Lv1, 10 Huyền Thiết Lv1, 20 Huyền Thiết Lv1, 50 Huyền Thiết Lv1, 5 Tinh Kim Lv1, 10 Tinh Kim Lv1, 20 Tinh Kim Lv1, 50 Tinh Kim Lv1.

Rương Kỹ Năng Cao Chí Tôn

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương Kỹ Năng - Cao - Chí Tôn" với giá 88 NB. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 400 rương.

Mở nhận đạo cụ: Nhận ngay 2 Mảnh Rương KN Chủ động - Điển Tàng.

Đồng thời nhận ngẫu nhiên 1 trong số vật phẩm sau:

2 Mảnh Rương Kỹ Năng Chủ Động - Điển Tàng, 3 Mảnh Rương Kỹ Năng Chủ Động - Điển Tàng, 5 Mảnh Rương Kỹ Năng Chủ Động - Điển Tàng, 1 Sách Kỹ Thú Cưng Chủ Động ngẫu nhiên, 2 Rương Tâm Pháp Bậc 1, 1 Rương Chọn Tinh Thạch, 1 Mặc Hàn Thiết.

Rương May Mắn Bồi Nguyên

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Rương May Mắn Bồi Nguyên" với giá 80 NB. Mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 10 rương.

Mở nhận đạo cụ ngẫu nhiên: 1 Nhân Sâm 10 năm, 2 Mặc Hàn Thiết, 3 Rương Đá Tự Chọn.

Rương Lưu Tinh Tiêu May Mắn

Thời gian hoạt động: 09:00 ngày 16.05 - 23:59 ngày 23.05.2023.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể vào cửa hàng - mục Tranh Mua Hạn Giờ để có thể mua "Lưu Tinh Tiêu May Mắn" với giá 28 NBK. Mỗi tuần Thiếu Hiệp có thể mua tối đa 1000 rương.

Mở nhận ngẫu nhiên 1 đạo cụ: 1 Lưu Tinh Tiêu Bậc 1, 1 Lưu Tinh Tiêu Hư Cũ, 2 Lưu Tinh Tiêu Hư Cũ, 5 Lưu Tinh Tiêu Hư Cũ, 8 Rương Chọn Tinh Thông Lv1, 10 Sổ Tay Lĩnh Hội, 1 Nữ Oa Thạch.