Danh sách tin tức
Ưu Đãi Server Mới Tháng 3
Ưu Đãi Server Mới Tháng 3

Chào mừng Thiếu Hiệp đã đến với Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ.

Chuỗi sự kiện ưu đãi máy chủ mới với nhiều trân phẩm hấp dẫn chắc chắn sẽ giúp ích Thiếu Hiệp rất nhiều trong hành trình hành tẩu giang hồ.

THAM GIA SỰ KIỆN NGAY TẠI ĐÂY

Lưu ý: Sự kiện sẽ kéo dài 7 ngày kể từ ngày mở server.

- Thời gian mở server mới định kỳ là 10h sáng thứ 3 hằng tuần (Sẽ thông báo lịch mới tại trang chủ nếu có điều chỉnh).

- Nạp Hoàn Trả nhận 100% Nguyên bảo khóa, tối đa lên tới 30.000NBK.

- Thiếu Hiệp không nạp khi nhân vật đang trong các sự kiện liên server vì sẽ không được ghi nhận vào các sự kiện liên quan đến nạp.

1. ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

Thời gian: 7 ngày kể từ ngày đầu mở server mới.

Nội dung: Thiếu Hiệp tham gia đăng nhập 7 ngày tại WEB sự kiện ưu đãi máy chủ mới sẽ nhận được các phần quà tương ứng. Sau khi nhấp Nhận Quà, quà sẽ được gửi thẳng vào hộp thư trong game.

Lưu ý: Thiếu Hiệp tích lũy đăng nhập đủ số ngày sẽ được nhận thưởng tương ứng.

Ví dụ: Thiếu Hiệp chơi ngày 1 nhận mốc 1 ngày. Thiếu Hiệp không đăng nhập ngày 2 và chơi ngày 3 thì nhận mốc 2 ngày. 

Phần thưởng:

Số ngày Phần thưởng
Ngày 1 100 Ngân Nguyên Bảo, 4 Địa Sát Cường Hóa, 2 Khắc Phù, 1 Linh Thử Tùng Tùng (7N), 2 Rương Chọn Đá Quý Lv2
Ngày 2 100 Ngân Nguyên Bảo, 4 Địa Sát Cường Hóa, 2 Khắc Phù, 10 Rương Tinh Thông-Cao, 2 Rương Chọn Đá Quý Lv2
Ngày 3 200 Ngân Nguyên Bảo, 8 Địa Sát Cường Hóa, 4 Khắc Phù, 1 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 4 Rương Chọn Đá Quý Lv2
Ngày 4 200 Ngân Nguyên Bảo, 8 Địa Sát Cường Hóa, 4 Khắc Phù, 10 Linh Tinh Hỏng, 4 Rương Chọn Đá Quý Lv2
Ngày 5 300 Ngân Nguyên Bảo, 10 Địa Sát Cường Hóa, 6 Khắc Phù, 1 Phi Vân Nhiễm (7N), 6 Rương Chọn Đá Quý Lv2
Ngày 6 500 Ngân Nguyên Bảo, 12 Địa Sát Cường Hóa, 8 Khắc Phù, 15 Tâm Đắc Tuyệt Học, 8 Rương Chọn Đá Quý Lv2
Ngày 7 800 Ngân Nguyên Bảo, 14 Địa Sát Cường Hóa, 10 Khắc Phù, 1 Nguyệt Như Kim Câu (7), 10 Rương Chọn Đá Quý Lv2

2. TÍCH LŨY NẠP 7 NGÀY

Thời gian: 7 ngày kể từ ngày đầu mở server mới.

Ví dụ: S81 mở vào lúc 10h ngày 2.12, sự kiện sẽ diễn ra từ 10h ngày 2.12 đến 23h59 ngày 8.12.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp nạp vào nhân vật tại server mới tại WEBPAY tích lũy đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng (phần quà có cộng dồn). Sau khi nạp hoàn tất, Thiếu Hiệp ấn nút "Nhận Quà" trong trang sự kiện thì phần thưởng sẽ được gửi qua thư trong game.

Phần thưởng:

Mốc NB Phần thưởng
40 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 4 x2 EXP Đơn, 15 Rương Tinh Thông-Cao, 1 Linh Tinh Bậc 1
200 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 1 Mặc Hàn Thiết, 1 Kiểu tóc: Quyết Chiến (VV)
400 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 1 Linh Tinh Bậc 1, 1 Bảo Đồ-Hiếm, 6 Rương Hỗn Độn May Mắn
800 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 20 Rương Tinh Thông-Cao, 1 Mảnh Kim Di, 1 U Minh Dẫn (VV)
2000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 1 Đá Điêu Khắc Lv1, 50 Rương Kỹ Năng-Cao May Mắn
4000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 3 Linh Tinh Bậc 1, 40 Sách KN Trân Thú-Thường, 1 Thời trang: Ngạo Nghĩa Thịnh Chiến (VV)
8000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 40 Rương Tinh Thông-Cao, 1 Bảo Đồ-Hiếm, 1 Đối Chưởng
20000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv5, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 3 Mảnh Kim Di, 20 Rương Đá Giảm Kháng Lv3
40000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv5, 3 Linh Tinh Bậc 1, 2 Mặc Hàn Thiết, 1 Quà Thần Thú
80000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv6, 100 Rương Tinh Thông-Cao, 1 Đá Điêu Khắc Lv1, 1 Ảm Viêm Long (VV)

3. NẠP ĐÚNG MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 7 ngày kể từ ngày đầu mở server mới.

Ví dụ: S81 mở vào lúc 10h ngày 2.12, sự kiện sẽ diễn ra từ 10h ngày 2.12 đến 23h59 ngày 8.12.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp tham gia nạp đơn lần đầu đúng mốc Nguyên Bảo chỉ định: 80, 400, 800, 1600, 2400, 4000, 8000, 20000, 40000 tại WEBPAY sẽ nhận được phần quà tương ứng (phần thưởng sẽ không được cộng dồn). Sau khi nhấp Nhận Quà, quà sẽ được gửi thẳng vào hộp thư trong game.

Lưu ý: Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nạp mốc nào sẽ nhận quà tương ứng cho mốc đó.

Phần thưởng:

Gói NB Phần thưởng
80 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 1 x2 EXP Đơn
400 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 20 Rương Tinh Thông-Cao, 1 Bảo Đồ-Hiếm
800 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 2 Bảo Đồ-Hiếm
1600 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 60 Linh Tinh Hỏng, 3 Bảo Đồ-Hiếm
2400 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 1 Nguyệt Như Kim Câu (VV), 4 Bảo Đồ-Hiếm
4000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv5, 15 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 5 Bảo Đồ-Hiếm
8000 2 Rương Chọn Đá Quý Lv5, 200 Rương Tinh Thông-Cao, 12 Bảo Đồ-Hiếm
20000 4 Rương Chọn Đá Quý Lv5, 220 Linh Tinh Hỏng, 25 Bảo Đồ-Hiếm
40000 2 Rương Chọn Đá Quý Lv6, 100 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 25 Bảo Đồ-Hiếm

Chuỗi nhiệm vụ và quà tặng tân thủ khác dành cho máy chủ mới, Thiếu Hiệp có thể xem tại đây.

Thiếu Hiệp có thể tham gia Group cộng đồng, Group zalo chính thức của TLBB2 để có thể tìm kiếm bạn đồng hành, trao đổi, hỏi đáp và cập nhật thêm các thông tin mới nhất của TLBB2 nhé.


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.