Danh sách tin tức
Ưu đãi đặc biệt mừng Server 78
Ưu đãi đặc biệt mừng Server 78

1. Nạp tích lũy 7 ngày

- Phạm vi: S78

- Thời gian: Từ 10h ngày 11.11 đến 23h59 ngày 17.11.

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp nạp tích lũy đạt mốc NB sẽ nhận thưởng, phần thưởng có cộng dồn các mốc trước đó. Ví dụ Thiếu Hiệp nạp 480NB sẽ nhận được quà của mốc 400NB, 200NB và 40NB.

- Lưu ý: Sự kiện chỉ áp dụng cho các gói nạp NB bằng kênh nạp WEBPAY hoặc ingame.

Phần thưởng:
Mốc Phần thưởng
40 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 4 x2 EXP Đơn, 2 Rương may mắn đá quý 1
200 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 1 Mặc Hàn Thiết, 1 Kiểu tóc: Quyết Chiến (VV)
400 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 1 Linh Tinh Bậc 1, 1 Bảo Đồ-Hiếm, 1 U Minh Dẫn (VV)
800 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3, 20 Rương Tinh Thông-Cao, 1 Mảnh Kim Di, 18 Rương Hỗn Độn May Mắn
2000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 1 Đá Điêu Khắc Lv1, 1 Thời trang: Ngạo Nghĩa Thịnh Chiến (VV)
4000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 3 Linh Tinh Bậc 1, 40 Sách KN Trân Thú-Thường, 1 Đối Chưởng
8000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv4, 40 Rương Tinh Thông-Cao, 1 Bảo Đồ-Hiếm, 100 Rương Kỹ Năng-Cao May Mắn
20000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv5, 2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học, 1 Mảnh Kim Di, 1 Đối Chưởng Chí Bảo
40000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv5, 3 Linh Tinh Bậc 1, 2 Mặc Hàn Thiết, 1 Kỳ Lân
80000 1 Rương Chọn Đá Quý Lv6, 40 Rương Tinh Thông-Cao, 1 Đá Điêu Khắc Lv1, 1 Ảm Viêm Long (VV)

- Thời gian trao quà: 7-14 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện, quà sẽ được trao trực tiếp ingame.

2. Tái Xuất Giang Hồ

- Phạm vi: S78

- Thời gian: 10h ngày 11.11 đến 23h59 ngày 17.11.

- Nội dung: Thiếu Hiệp không đăng nhập hơn 7 ngày ở các server ra mắt trước đó tính từ 23h59 ngày 10.11 khi tham gia chơi S78 và đạt TOP lực chiến cá nhân hạng 1,2,3 sẽ nhận được các phần quà đặc biệt dựa trên gói nạp lớn nhất của Thiếu Hiệp trong thời gian diễn ra sự kiện.

Phần thưởng:
TOP Lực Chiến Cá Nhân Phần Thưởng
TOP 1 Tặng thêm NBK bằng 3 lần gói nạp lớn nhất của Thiếu Hiệp đã nạp ở S78 trong thời gian diễn ra sự kiện (có thể lên đến 120K NBK)
TOP 2 Tặng thêm NBK bằng 2 lần gói nạp lớn nhất của Thiếu Hiệp đã nạp ở S78 trong thời gian diễn ra sự kiện (có thể lên đến 80K NBK)
TOP 3 Tặng thêm NBK bằng gói nạp lớn nhất của Thiếu Hiệp đã nạp ở S78 trong thời gian diễn ra sự kiện (có thể lên đến 40K NBK)

- Thời gian trao quà: 7-14 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện, quà sẽ được trao trực tiếp ingame.

3. Chuỗi sự kiện ưu đãi máy chủ mới

Gồm Phúc lợi kết bái, Tiệc Đá Quý, Hiệp Khách Hành nhận thần thú, … chi tiết xem tại link


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.