Danh sách tin tức
Thông báo - Điều chỉnh Kinh Mạch 4
Thông báo - Điều chỉnh Kinh Mạch 4

Xin chào cácThiếu Hiệp,

Ban điều hành Thiên Long Bát Bộ 2 VNG xin thông báo 7 huyệt của Kinh Mạch 4 được điều chỉnh giảm điểm cần để xung mạch nên những Thiếu Hiệp đã nâng điểm ở mạch này sẽ được hoàn trả phần chênh lệch, các mạch khác không có thay đổi gì.

Thời gian hoàn tất hoàn trả: 11.05.2023.


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.