Danh sách tin tức
Đua TOP Tiêu Phí Nhận Thời Trang Hiếm Long Vân Đằng Khởi
Đua TOP Tiêu Phí Nhận Thời Trang Hiếm Long Vân Đằng Khởi

Thời gian: 00:00 ngày 02.04 - 23:59:59 ngày 08.04.

Phạm vi: Đua top theo cụm liên server bao gồm:

Cụm 1: S1, S4
Cụm 2: S9, S29
Cụm 3: S41, S61
Cụm 4: S67, S74
Cụm 5: S79, S83
Cụm 6: S85, S87, S89
Cụm 7: S91, S92, S93, S94, S95

Đặc biệt: TOP 1 toàn máy chủ sẽ được nhận thêm Chí Bảo Quy Tức Công

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp tiêu hao NB đạt top sẽ nhận thưởng. Tiêu hao chỉ được tính khi sử dụng NB không áp dụng cho các trường hợp sau:

- Đổi Xu
- Đổi Vàng
- Đấu giá
- Đấu giá Tửu Lầu
- Quà mua chung, sự kiện ưu đãi server mới.
- Rút thưởng thần thú, sự kiện ưu đãi server mới.

Lưu ý:

- Quà sẽ được trao qua thư ingame đến Thiếu Hiệp sau khi kết thúc sự kiện 7-14 ngày.

- Toàn bộ các vật phẩm được trao tặng sẽ ở trạng thái Khóa - Không thể giao dịch.

- Mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng mốc cao nhất không cộng dồn. ( chỉ áp dụng cho các mốc tiêu 100 - 20000 NB )

Phần thưởng:
Top Quà 1 SL Quà 2 SL Quà 3 SL Quà 4 SL Điều kiện ràng buộc
Top 1 ALL SERVER 1 Chí Bảo Quy Tức Công Tiêu từ 50000 NB trở lên
Top 1 cụm liên server Long Vân Đằng Khởi (VV) 1 Điềm lành (VV) 1   Tiêu ít nhất 20000NB
Tiêu từ 20000NB trở lên Phượng Hoàng Chân Hỏa 10 Song Long Hồn 9 Sao 5 Rương Kinh Văn Trợ Lực 20 Rương Kỹ Năng-Cao May Mắn 40 20000
Tiêu từ 10000NB trở lên Phượng Hoàng Chân Hỏa 5 Song Long Hồn 9 Sao 5 Rương Kinh Văn Trợ Lực 10 Rương Kỹ Năng-Cao May Mắn 20 10000
Tiêu từ 5000NB trở lên     Song Long Hồn 9 Sao 5 Rương Kinh Văn Trợ Lực-1 5 Rương Kỹ Năng-Cao May Mắn 10 5000
Tiêu từ 100NB trở lên Bách Tồn Thử (7N) 1   Tiêu từ 100NB trở lên

Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.