Danh sách tin tức
Điều Chỉnh Cấp Mở Kinh Mạch
Điều Chỉnh Cấp Mở Kinh Mạch

Từ sau bảo trì ngày 14.11.2023 Thiên Long Bát Bộ 2 - VNG sẽ điều chỉnh các cấp mở kinh mạch như sau:

- Túc Dương Minh Vị Kinh:Điều chỉnh từ lv 91 -> lv 90.

- Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh:Điều chỉnh từ lv 99 -> lv 95.

- Mở mới Túc Thái Âm Tì Kinh lv 99.


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.