Danh sách tin tức
Tính Năng Sư Đồ
Tính Năng Sư Đồ

1. Điều kiện Bái Sư, nhận Đệ Tử

- Thiếu Hiệp đạt Lv30, có thể tiến hành bái sư. Thiếu Hiệp đạt ít nhất Lv45, có thể tiến hành nhận đệ tử.

- Bái sư, nhận đệ tử, xuất sư: Căn cứ tiến trình từng server, điều kiện bái sư nhận đệ tử và xuất sư cũng khác nhau, cụ thể như sau:

+ Cấp server nhỏ hơn 59, không mở bái sư và nhận đệ tử.

+ 59 ≤ Cấp server <79, thiếu hiệp Lv45 trở lên, có thể chọn trở thành sư phụ và nhận đệ tử. Đạt Lv59, và Tiến Độ Truyền Đạt 600 trở lên, có thể chọn xuất sư.

+ 79 ≤ Cấp server, Thiếu Hiệp Lv69 trở lên, có thể chọn trở thành sư phụ và tiến hành nhận đệ tử. Đạt Lv69, và Tiến Độ Truyền Đạo đạt 600 trở lên có thể chọn xuất sư.

+ Xuất sư: Khi xuất sư, sư phụ và đệ tử đều có thể nhận nhiều thưởng.

2. Cấp thụ nghiệp và Điểm Thụ Nghiệp

- Cấp thụ nghiệp: Sư phụ chỉ dạy đệ tử càng nhiều, cấp thụ nghiệp càng cao. Chỉ khi đệ tử xuất sư, sư phụ mới có thể nhận EXP Thụ Nghiệp. EXP Thụ Nghiệp có thể tăng cấp thụ nghiệp, cấp thụ nghiệp càng cao, có thể cùng lúc có nhiều đệ tử, đồng thời cấp kỹ năng sư đồ càng cao.

- Điểm Thụ Nghiệp: Đệ tử sau khi xuất sư, sư phụ nhận được Điểm Thụ Nghiệp.

+ Điểm Thụ Nghiệp có thể đổi thưởng trong Tiệm Đổi.

3. Nhiệm vụ Sư Đồ

Sư phụ mỗi ngày có thể chọn 5 nhiệm vụ ngày sư đồ, sắp xếp cho đệ tử. Đệ tử khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận thưởng nhiệm vụ. Khi đệ tử hoàn thành xong tất cả 5 nhiệm vụ, sư phụ cũng có thể nhận 1 phần thưởng.

Chú ý: Đệ tử đạt cấp xuất sư, sẽ không thể gửi nhiệm vụ cho đệ tử này.

4. Nhiệm vụ Truyền Đạo

Đệ tử có thể hoàn thành nhiệm vụ Truyền Đạo, nhận Điểm Truyền Đạo. Điểm Truyền Đạo đạt 600, có thể xuất sư. Khi Điểm Truyền Đạo đạt 800, 1000, 1200, sẽ nhận phần thưởng xuất sư.

5. Sư Đồ Thân Truyền:

Sư Đồ Thân Truyền là quan hệ sư đồ càng thân mật hơn. Mỗi sư phụ nhiều nhất có 2 Đệ Tử Thân Truyền.

- Tăng cấp Thân Truyền: Sư phụ hoặc đệ tử có thể chọn đối phương, trong danh sách tương tác chọn [Kết Thân Truyền]. Sau khi đối phương đồng ý, hai bên tăng cấp thành Sư Đồ Thân Truyền.

- Quan hệ sư đồ: Sư Đồ Thân Truyền hoàn thành kế thừa tính năng sư đồ, có tất cả phúc lợi và quyền hạn của sư đồ.

- Điểm Sư Ân: Trở thành Sư Đồ Thân Truyền có[Điểm Sư Ân]để đo độ thân mật của quan hệ Sư Đồ Thân Truyền. Sư Đồ Thân Truyền tổ đội hoàn thành hoạt động ngày, có thể tăng[Điểm Sư Ân].

- Kỹ năng Thân Truyền: Sư Đồ Thân Truyền ngoài có kỹ năng sư đồ thường, còn có thể kỹ năng Sư Đồ Thân Truyền thực dụng hơn. Điểm Sư Ân càng cao, mở khóa kỹ năng Thân Truyền càng nhiều.

Các kỹ năng thân truyền rất đặc biệt giúp sư phụ và đệ tử tăng nhiều chỉ số Vận May, Sinh Lực, Nội Ngoại Công, tăng EXP. Ngoài ra Sư Phụ có khả năng truyền tống để cứu đồ đề mình bất cứ lúc nào, truyền công cho đồ đệ để nhận thêm EXP võ học cho cả 2.

- Tâm Thụ Kinh: Trong giao diện sư môn, có thể thông qua danh sách tương tác của đối phương, xem Tâm Thụ Kinh. Tâm Thụ Kinh có ghi chép dấu chân và khiêu chiến của Sư Đồ Thân Truyền trong Giang Hồ, mở khóa nội dung có thể nhận nhiều thưởng. Mỗi thưởng của Sư Đồ Thân Truyền chỉ được nhận 1 lần, mỗi nhân vật mỗi mục thưởng nhiều nhất nhận 2 lần.

Tâm Thụ Kinh gồm 3 phần, mỗi phần đều có nhiều phần thưởng giá trị:

- Khiêu Chiến hoạt động: Tham gia Đạo Chính, PK ngoài thành.

- Khiêu Chiến thi đấu: Tham gia Vấn Đỉnh Giang Sơn, Thần Đô Luận Kiếm nhận vô số Mặc Hàn Thiết, rương sách KN Trân Thú.

- Khiêu Chiến Giao Hữu: Quà tặng đặc biệt với nhiều NBK.

6. Đoạn Tuyệt

Nếu Thiếu Hiệp không hài lòng với sư phụ hoặc đệ tử, cũng có thể chủ động hủy quan hệ sư đồ. Sư phụ hoặc đệ tử bất kỳ phe nào đều có thể tiến hành. Sau đó trong 3 giờ, có thể hủy Đoạn Tuyệt. Sau 3 giờ sẽ tự động hủy quan hệ sư đồ. Nếu trong 3 giờ, bên còn lại cũng chọn Đoạn Tuyệt, sẽ hủy ngay quan hệ sư đồ.

Lưu ý: Đệ tử sau khi Đoạn Tuyệt, cần đợi 24 giờ, mới được bái sư tiếp.


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.