Danh sách tin tức
Hoạt động thương hội bang
Hoạt động thương hội bang

Thương Nhân là hoạt động đặc trưng của game Thiên Long Bát Bộ ở cả trên PC và Mobile, tuy nhiên ở Thiên Long Bát Bộ 2 VNG có điểm vượt trội hơn hẳn đó chính là chạy thương nhân sẽ nhận được Nguyên Bảo Khóa.

Về cơ bản, nhiệm vụ Thương Nhân sẽ yêu cầu Thiếu Hiệp vận dụng khả năng “kinh doanh” của mình chứ không thể dùng lực chiến để đạt được thành quả cao. Cụ thể, Thiếu Hiệp sẽ di chuyển giữa các thành trì và quan sát thị trường, mua đi bán lại các vật phẩm ăn chênh lệch.

Để nhận nhiệm vụ thương nhân, Thiếu Hiệp cần phải gia nhập bang hội và trong bang buộc phải có “Hiệu Buôn”. Sau đó Thiếu Hiệp sẽ cần thành viên có chức vụ Đường Chủ trở lên cấp quyền Thương Nhân cho các Thiếu Hiệp.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các Thiếu Hiệp sẽ không thể cưỡi ngựa, theo sau, truyền tống mà buộc phải chạy bộ và khinh công. Chà, các Thiếu Hiệp còn phải vận dụng kỹ năng để tránh né bọn lục lâm thảo khấu nữa, nếu Thiếu Hiệp bị tiêu diệt sẽ làm rớt mất ngân phiếu đó nha!

Mỗi tuần, các Thiếu Hiệp có thể nhận nhiệm vụ tối đa 5 lần.


Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.