Hóa Cảnh

Điều kiện

Thiếu Hiệp cần đạt cấp 60 để mở tính năng.

Chi tiết tính năng

Hóa Cảnh có thể giúp tuyệt học nâng cao thuộc tính sưu tầm, tiêu hao 2 loại đạo cụ là Dẫn Ngộ Trần và Dẫn Ngộ Tủy để nâng cấp Hoá Cảnh Tuyệt Học, level càng cao thuộc tính sưu tầm của Tuyệt học càng cao.

Dẫn Ngộ Trần và Dẫn Ngộ Tủy có thể có được khi rút thưởng từ Xuất Thần Nhập Quỷ(được đề cập phía dưới). Ghép 3 Dẫn Ngộ Trần có thể dùng để có được 1 Dẫn Ngộ Tủy.

Sau khi kích hoạt tính năng Hoá Cảnh, tính năng Rút Tuyệt học sẽ có thêm một phần thưởng mới là "Xuất Thần Nhập Quỷ", sử dụng "Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học" có thể rút đạo cụ nâng cấp Hoá Cảnh và Mảnh Tuyệt học Cam.


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.