Danh sách tin tức
Chiến kỹ
Chiến kỹ

Điều kiện

Thiếu Hiệp cần cấp 89, có tất cả các kỹ năng Võ Học đạt cấp 65.

Chi tiết tính năng

Nâng cấp kỹ năng chiến kỹ có thể nâng cao thuộc tính PVP của Thiếu Hiệp, cần tiêu hao "Chiến Kỹ Bí Quyển" và EXP Võ Học hoặc EXP Thiếu Hiệp để nâng cấp kỹ năng chiến kỹ, cấp kỹ năng chiến kỹ càng cao, càng nhiều thuộc tính PVP của Thiếu Hiệp sẽ được cải thiện.

Thiếu Hiệp có thể tiêu hao tài nguyên tương ứng để kích hoạt hệ thống Chiến Kỹ, sau khi kích hoạt sẽ có thể tăng cấp.

Tiêu hao tài nguyên tương ứng sẽ có thể tăng cấp chiến kỹ, từ đó được tăng thuộc tính đặc biệt.

Tạo mới chiến kỹ sẽ trả lại tất cả tăng thuộc tính cấp độ và hoàn lại tài nguyên dưới dạng điểm Chiến Kỹ, điểm Chiến Kỹ có thể dùng để tăng cấp chiến kỹ.

Chiến Kỹ Bí Quyển: Vật phẩm quan trọng để năng cấp Chiến Kỹ, có thể thu thập được trong Khiêu Chiến Phó Bản và Thương Hội


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.