Danh sách tin tức
Ưu Hóa Phiên Bản Mới Tháng 6
Ưu Hóa Phiên Bản Mới Tháng 6

Ưu hóa trò chơi

1.     Ưu hóa phạm vi tác dụng tuyên chiến đồng bộ Nga Mi, khi kẻ địch ở cảnh khác nhau sẽ không đồng bộ tuyên chiến

2.     Ưu hóa quy tắc Cùng Tuyên Chiến, Cùng Tuyên Chiến sẽ không tuyên chiến thành viên bổn bang

3.     Ưu hóa thưởng hạng Võ Lâm Tam Hùng: Nếu đội của người chơi đồng thời tồn tại trong nhiều BXH Hạng Điểm BOSS, căn cứ theo BOSS điểm cao tổng kết thưởng, nếu có 2 BOSS trở lên điểm bằng nhau thì căn cứ theo BOSS cấp cao nhất tổng kết

4.     Cảnh khiêu chiến trong hoạt động Võ Lâm Tam Hùng, thêm Giám Ảnh Kính, sau khi nhận BUFF Giám Ảnh Kính có thể nhìn thấy người chơi ẩn than

5.     Ưu hóa hoạt động Võ Lâm Tam Hùng, vào ngày mở hoạt động, tại lối vào hoạt động có thể nhấn BOSS tương ứng truyền tống đến địa điểm chỉ định, đợi hoạt động mở

6.     Ưu hóa gợi ý khi nhiều lần khiêu chiến Võ Lâm Tam Hùng trong thời gian ngắn, trực tiếp nhắc là đang trong CD, sau khi khiêu chiến 1 lần, nghỉ ngơi 5 phút mới được khiêu chiến tiếp

7.     Ưu hóa quy tắc nhận được điểm khi tấn công BOSS trong hoạt động Võ Lâm Tam Hùng, khi tấn công BOSS không phải lực chiến đề cử, điểm nhận được sẽ suy giảm, BOSS càng yếu hoặc càng mạnh, thì phần trăm suy giảm càng lớn

8.     Tăng số lượng thưởng Xu Luận Kiếm hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm

9.     Ưu hóa thưởng Thức Kiếm Thiên Hạ, tăng số lượng thưởng Xu Thức Kiếm

10.  Thiên Cơ Khấu chọn Văn Sức tiến hành trang trí, không phải Văn Sức cùng màu thì thêm 1 màn che

11.  Khi mở giao diện nhận Tuyệt Học, không tạm ngừng người chơi tìm đường nữa

12.  Ưu hóa giao diện tổng kết Khiêu Chiến Phó Bản, thêm khu vực hiển thị thưởng, ưu hóa quy tắc xếp thứ tự

13.  Ưu hóa bổ sung thông tin nhân vật, thêm Sư Đồ, Thông Tin Kết Bái của người chơi

14.  Nâng cấp toàn diện giao diện đăng nhập

15.  Ưu hóa Ngũ Phúc Cẩm Lý: Quản Lý Bang có thể hẹn trước thời gian mở Ngũ Phúc Cẩm Lý, toàn bộ thành viên bang có thể thấy

16.  Ưu hóa Rèn Thể: Sau khi Rèn Thể tạo mới, khi điểm tạo mới chưa tốn không đạt đủ yêu cầu tăng cấp,

có thể chuyển thành cống hiến bang tương ứng, giảm tốn khi tăng cấp

17.  Ưu hóa hình minh họa Mảnh Thiên Thư Thần Thú, Mảnh Thiên Thư, Mảnh Thiên Thư Thức Kiếm

18.  Ưu hóa tính năng ghép phó bản, nếu ghép là robot trợ chiến, 15s sau tự đồng ý vào phó bản

19.  Ưu hóa cơ chế ghép mạnh hơn sau Lv90, ghép chuẩn xác hơn

20.  Ưu hóa lối vào tìm kiếm thông tin hào hiệp người khác, hào hiệp chưa khởi động sẽ không hiển thị cấp sao và số lượng mảnh

21.  Ưu hóa thứ tự hiển thị thưởng Rương Trợ Chiến Sư Đồ, nguyên liệu tím lên trước trang bị tím

22.  Ưu hóa quy tắc nhiệm vụ Bổng Lộc Bang, Nhiệm Vụ Bang và nhiệm vụ Cống Nạp Khởi Tường hỗ trợ dùng Vé Càn Quét tính toán số lần nhiệm vụ

23.  Ưu hóa giảm giá thấp nhất đấu giá và gửi bán Đá Điêu Khắc, Mảnh Trùng Lâu Đai, 1 số Sách Kỹ Năng-Cao

24.  Ưu hóa hệ thống Chuyển Chức, nếu loại tấn công thuộc tính hiện tại của người chơi trong Khắc Phù/Tinh Thông/Khí Hồn/Tinh Đúc là loại thuộc tính chính của phái sắp chuyển, sẽ lưu lại loại thuộc tính hiện tại không đổi. Nếu không phải loại thuộc tính chính của phái sắp chuyển, sẽ chuyển thành loại tấn công thuộc tính của hệ thống tương ứng phái sắp chuyển

25.  Ưu hóa lối vào phúc lợi tăng cấp, sau khi nhận toàn bộ thưởng, lối vào biến mất

26.  Ưu hóa vị trí quái Địa Cung tầng 7, 8, 9, giúp treo máy tốt hơn

27.  Tăng thưởng phó bản Trân Long Kỳ Cuộc sau Lv80 và 90, tăng số lượng Đá Quý Lv2, Lv3 rơi

28.  Tăng thưởng phó bản Đột Kích Sơn Trại sau Lv80 và 90, tăng rơi đạo cụ Tinh Thông Lv2

29.  Tăng thưởng Phó Bản Yến Tử Ổ sau Lv80 và 90, tăng rơi Đá Dưỡng Hồn

30.  Điều chỉnh rơi Tiệc Đá Quý phái Đại Lý, sửa thành 5 loại tấn công thuộc tính đều có thể nhận được

31.  Ưu hóa gợi ý nhận 1 số đạo cụ, không hiện gợi ý cửa sổ dùng, sẽ trực tiếp vào túi

32.  Ưu hóa kháng tính quái mỗi tầng Vùng Đất Tu Luyện hiển thị

 

Sửa chữa trò chơi

1.     Sửa vấn đề nhận lại số lần khiêu chiến bị lỗi trong 1 số tình huống

2.     Sửa vấn đề tính năng Trị Liệu Cùng Tuyên Chiến của Nga Mi chưa phát sinh hiệu lực bình thường

3.     Sửa lỗi Nga Mi Tăng SL trong 1 số tình huống trị liệu cho Thú Cưng không phải của thành viên đội

4.     Sửa chữa vấn đề vị trí Long Hồn hiển thị bị lỗi khi cưỡi 1 số Thú Cưỡi

5.     Sửa vấn đề hiển thị thành số âm khi sát thương trong thống kê sát thương quá cao

6.     Vùng Đất Tu Luyện trong lối vào phó bản thêm BXH tầng này

7.     BXH Vùng Đất Tu Luyện sửa thành 4h T6 hàng tuần tạo mới, và thêm hiển thị phó bản tu luyện tuần này

8.     Sửa vấn đề giao diện thuộc tính Khí Hồn hiển thị bị lỗi

9.     Sửa vấn đề Tâm Pháp Viêm Long Minh Giáo bị lỗi khi gây sát thương BOSS Võ Lâm Tam Hùng sinh lực dưới 2%

10.  Sửa lỗi Khiêu Chiến Phó Bản Lv92 lối vào thưởng hoạt động 10 Năm Tham Gia hiển thị thành Tu Sâm 3 Năm, nhận thực tế duy trì không đổi

11.  Sửa vấn đề xem Công Lực Hào Hiệp người chơi khác hiển thị bị lỗi

12.  Sửa vấn đề trong cảnh liên server, có thể nhìn thấy tin nhắn server khác

13.  Sửa vấn đề trong cảnh U Cốc Thương Lâm, từ ngoài Khu An Toàn theo sau đội trưởng vào Khu An Toàn, có thể bị tấn công mất sinh lực

14.  Sửa vấn đề hoạt động Cống Nạp Kỳ Tường có lúc không tạo mới

15.  Sửa vấn đề lỗi hiện danh hiệu hoạt động Vấn Đỉnh Giang Sơn

16.  Sửa vấn đề Tuyên Ngôn Bang đôi khi hiển thị lỗi

17.  Sửa vấn đề giao diện thống kê sát thương Khiêu Chiến Phó Bản 12 người và Phó Bản Bang đôi khi không hiển thị dữ liệu

18.  Sửa vấn đề phó bản Sau Thủy Thần Lâu, Nỏ Pháo đôi khi biến mất

19.  Sửa vấn đề đôi khi có thể vào phó bản Hành Lang Mộng Hồn của bang khác

20.  Sửa vấn đề Đồ Cam 8 Sao, Kỹ Năng Không Minh không thể kích hoạt

21.  Sửa vấn đề lỗi hiển thị khi Kết Bái ngắt kết nối

22.  Sửa vấn đề đôi khi Khiêu Chiến Phó Bản phu thê không thể tự xác nhận

23.  Sửa lỗi BOSS Đức Lỗ Niết Nhĩ trong Sa Thủy Thần Lâu đôi khi Khóa Sinh Lực

24.  Sửa lỗi Linh Tê Lv9 Đá Quý hiển thị là Linh Tê Lv8

25.  Sửa lỗi trong phó bản Sa Thủy Thần Lâu, sau khi thiếu hiệp tử vong trên Nỏ Xa, không tạo mới Nỏ Xa

26.  Sửa lỗi khi Khiêu Chiến Phó Bản Sa Thủy Thần Lâu, sau khi người chơi từ Pháo Đài bước xuống, thiết lập kỹ năng treo máy thỉnh thoảng bị lỗi

27.  Sửa lỗi BUFF Gắn Kết Hào Hiệp [Hoàng Mệnh Tại Thân] trong hoạt động PVP, thỉnh thoảng khiến Kỹ Năng Nộ Khí hiển thị bị lỗi

28.  Dạng hỗn chiến Bang, sửa lỗi Đối Chưởng Tuyệt Học không hiện tên màu đỏ

29.  Sửa lỗi Pháo Đài Khiêu Chiến Phó Bản Sa Thủy Thần Lâu thỉnh thoảng có thể di chuyển

30.  Sửa lỗi Kỹ Năng Thập Tự Hỏa Minh Giáo thỉnh thoảng tạo mới BUFF Liên Trảm

31.  Sửa lỗi sau khi thiết lập avatar tự chọn, lối vào Sư Đồ không hiển thị avatar

32.  Sau khi thiết lập avatar tự chọn, sửa vấn đề lỗi hiển thị avatar sau khi diệt người chơi phe địch trong hoạt động Biên Quan Vấn Chiến và Quần Hùng Tranh Bá

33.  Sửa lỗi sau khi thiết lập avatar tự chọn, sau khi offline hoặc đổi thiết bị cần phải mở lại avatar lối vào Giang Hồ thì mới tạo mới

34.  Sửa lỗi chia lợi ích cơ bản của Đường Chủ hiển thị thành giá trị của Bang Phó

35.  Sửa vấn đề trong quan hệ Sư Đồ, khi xem người khác sẽ xuất hiện Đại Đệ Tử, Nhị Đệ Tử bên trên vị trí của Tam Đệ Tử, Tứ Đệ Tử và khi thay đổi qua lại Đầu, Vũ Khí, hiệu ứng Vũ Khí của người chơi sẽ bị nhầm lẫn

36.  Sửa vấn đề Thú Cưng Thường dưới Lv45 sau khi Ngưng Hồn không thể làm nguyên liệu

37.  Sửa lỗi khi Thú Cưng đã bắt đầu sinh sản, mở lối vào chat đến sinh sản sẽ truyền tống đến Vô Lượng Sơn

38.  Sửa lỗi sau khi ghép Trang Bị Trùng Lâu, buff cấp trước đó cộng dồn

39.  Sửa lỗi cộng hưởng Sinh Lực của BOSS Vùng Đất Tu Luyện Tụ Hiền Trang tầng 15 trở lên

40.  Sửa lỗi thời gian dài không giải tán đội

41.  Kỹ Năng Lục Mạch Kiếm Trận phái Đại Lý sửa lỗi phạm vi kỹ năng không di chuyển khi nhân vật di chuyển

42.  Kỹ năng Lục Mạch Kiếm Trận phái Đại Lý sửa lỗi sau khi mục tiêu tử vong, những nhát kiếm còn lại không có sát thương

43.  Sửa lỗi không thể đóng nhiệm vụ thí luyện phái Đại Lý

Các nội dung điều chỉnh khác

1.     Khiêu Chiến Phó Bản Lv92 thêm nhận Hiệp Nghĩa Vàng

2.     Khiêu Chiến Phó Bản Quân Đoàn tăng xác suất rơi thưởng Dưỡng Khí Tuyệt Học

3.     Tăng số lượng thưởng Tông Sư Hiệp Nghĩa khiêu chiến phó bản Phiêu Miễu Phong, Nhất Phẩm Đường, Đại Liêu Kim Trướng

4.     Trong Thần Đô Luận Kiếm, Hoa Sơn Luận Kiếm, Quần Hùng Tranh Bá, Vấn Đỉnh Giang Sơn, Mãng Hoang Tranh Bá và Trân Long Kỳ Cuộc Thiên Hạ, BUFF Thân Truyền Sư Đồ không còn hiệu lực nữa

5.     Hoạt động Hành Lang Mộng Hồn có thể mở điều chỉnh thời gian, từ T5 đến CN hàng tuần, sửa thành T4 đến CN hàng tuần mở

6.     Tăng số lượng thưởng của BOSS thứ 1 và BOSS thứ 2 khi Khiêu Chiến Phó Bản Lv89 trở lên (bao gồm Lv89), bằng với số lượng thưởng Khiêu Chiến Phó Bản Lv82

7.     Bảo Đồ-Hiếm tăng nội dung thưởng Duy Ngã Độc Tôn Công, Cầm Long Công, Tẩy Tủy KinhTuyệt Học Chí Bảo và Vàng, đồng thời tăng xác suất rơi Sách Kỹ Năng-Cao, tăng rơi Sách Kỹ Năng Chủ Động

8.     Điều chỉnh từ đồ Tâm Ma phó bản Vùng Đất Tu Luyện, thời gian CD từ 25 giây kéo dài lên 35 giây

9.     Tổng Công Lực Hào Hiệp trong trang Hào Hiệp-Đồ Giám ban đầu là Công Lực Hào Hiệp Cơ Bản, không bao gồm Công Lực Gắn Kết, sau khi sửa, tổng Công Lực Hào Hiệp là Công Lực Hào Hiệp Cơ Bản + Công Lực Gắn Kết

10.  Điều chỉnh cách tính đền bù điểm khi khiêu chiến Võ Lâm Tam Hùng, sẽ căn cứ theo tốc độ nhận điểm bình quân của đội bản thân trước khi người chơi vào khiêu chiến để tiến hành đền bù

11.  Vùng Đất Tu Luyện điều chỉnh từ tố [Phản đòn], từ phản thương 20% giảm còn 10%, thời gian chờ từ 20s tăng đến 30s

12.  Giảm nhẹ tốc độ lướt khinh công

13.  Rút ngắn thời gian duy trì kỹ năng đạn của Lục Mạch Kiếm Trận phái Đại Lý

14.  Hệ thống Sư Đồ hủy nhiệm vụ Sư Đồ, thêm nhiệm vụ hảo hữu


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.