Danh sách tin tức
Ưu đãi nạp lần đầu Server mới tháng 9
Ưu đãi nạp lần đầu Server mới tháng 9

Thời Gian

Bắt đầu: 09:00 ngày 16.09.2023.

Kết thúc: 23h59 ngày 30.09.2023

Phạm vi Server: Từ Server 69 tới khi hết thời gian.

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp nạp các gói NB trên trang nạp WEBPAY sẽ nhận được thưởng qua thư ingame.

Điều kiện áp dụng:

1. Mỗi gói được nhận 1 phần thưởng duy nhất.

2. Mỗi Thiếu Hiệp chỉ được tham gia 1 lần theo mỗi server.

Phần Thưởng

Gói NB Gói Quà Vật Phẩm 1 SL Vật Phẩm 2 SL Vật Phẩm 3 SL
80 Gói Quà 1 Rương Chọn Đá Quý Lv3 2 x2 EXP Đơn 4  
400 Gói Quà 2 Rương Chọn Đá Quý Lv3 2 Nguyệt Như Kim Câu
(7 Ngày)
1 Linh Tinh Hỏng 35
800 Gói Quà 3 Rương Chọn Đá Quý Lv4 1 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 3 Mảnh Kim Di 5
1600 Gói Quà 4 Rương Chọn Đá Quý Lv4 2 Linh Tinh Hỏng 50 Mảnh Kim Di 10
2400 Gói Quà 5 Rương Chọn Đá Quý Lv4 4 Nguyệt Như Kim Câu (VV) 1 Rương Tinh Thông-Cao 200
4000 Gói Quà 6 Rương Chọn Đá Quý Lv5 1 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 10 Mảnh Kim Di 30
8000 Gói Quà 7 Rương Chọn Đá Quý Lv5 2 Rương Tinh Thông-Cao 120 Mảnh Kim Di 69
20000 Gói Quà 8 Rương Chọn Đá Quý Lv5 3 Linh Tinh Hỏng 180 Mảnh Kim Di 139
40000 Gói Quà 9 Rương Chọn Đá Quý Lv6 3 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 115 Mảnh Kim Di 199

Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.