Danh sách tin tức
Ưu Đãi Đặc Biệt Server 105
Ưu Đãi Đặc Biệt Server 105

Chuỗi sự kiện mừng S105 - Bạch Vũ Hoan Ca đi kèm với những phúc lợi từ phiên bản mới và sự kiện Tái Xuất Giang Hồ, hứa hẹn sẽ làm dậy sóng Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ:

1. Sự kiện ưu đãi server mới S105 - Bạch Vũ Hoan Ca.

- Máy chủ mở sau bảo trì ngày 04/06/2024.

- Đua TOP Lực Chiến, Đua TOP môn phái

- Đua TOP Bang

- Ưu hóa chuyển server

- Tái xuất giang hồ

- Sự kiện tuần ingame chào đón PBM: Tại Đây

- Sự kiện Phúc Lợi Server Mới: Tại Đây

2. Sự kiện Tái Xuất Giang Hồ dành cho Thiếu Hiệp cũ quay trở lại game.

CHI TIẾT CÁC CHUỖI SỰ KIỆN

1. Sự kiện ưu đãi server mới S105 - Bạch Vũ Hoan Ca

1.1 Đua top lực chiến cá nhân

+ Thời gian: 04/06/2024 - 10/06/2024.

+ Phạm vi server: Áp dụng riêng cho S105.

+ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp đạt top lực chiến sẽ nhận thưởng, lực chiến đạt 800K mới được vào TOP 20:

TOP Quà    SL
1 Tinh Túy Trùng Lâu Giới 10
Bảo Đồ-Hiếm 20
Phượng Hoàng Bảo Bảo 1
Thanh Loan Song Dực Vĩnh Viễn 1
2 Tinh Túy Trùng Lâu Giới 5
Bảo Đồ-Hiếm 15
Quà Thần Thú 1
3 Tinh Túy Trùng Lâu Giới 3
Bảo Đồ-Hiếm 10
Quà Thần Thú 1
 4-10 Rương Mảnh Trùng Lâu Kiên 10
Bảo Đồ-Hiếm 5
11-20 Rương Mảnh Trùng Lâu Kiên 5

Lưu ý: Phần quà sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện từ 7-14 ngày.

1.2 Đua top lực chiến môn phái

+ Thời gian: 04/06/2024 - 10/06/2024.

+ Phạm vi server: Áp dụng riêng cho S105.

+ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp đạt top 1 Lực Chiến của mỗi môn phái sẽ nhận thưởng set quà Đệ Nhất Môn Phái gồm: 1 Tuyệt Học Đối Chưởng và 1 Đối Chưởng Chí Bảo, 3 Rương Kỹ Năng Tăng Ích-Cao Ngẫu nhiên, 1 Diệu Vũ Khinh Linh VV, 1 Lưu Khê VV.

Lưu ý: Lực chiến đạt 700k mới được vào BXH. Phần quà sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện từ 7-14 ngày.

1.3 Đua top lực chiến bang hội

+ Thời gian: 04/06/2024 - 10/06/2024.

+ Phạm vi server: Áp dụng riêng cho S105.

+ Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, bang hội đạt top lực chiến sẽ nhận thưởng như sau:

Top Phần thưởng
Bang Chủ Bang Top 1 1 Xích Viêm Thánh Hống (VV), 10000 NBK, 5 Bảo Đồ-Hiếm
Thành Viên Bang Top 1 1 Đạp Tuyết Tầm Mai (VV), 1000 NBK, 2 Bảo Đồ-Hiếm
Bang Chủ Bang Top 2 1 Thu Thu Nguyệt Bán (VV), 5000 NBK, 3 Bảo Đồ-Hiếm
Thành Viên Bang Top 2 1 Bản Giác Thanh Ngưu (VV), 500 NBK, 1 Bảo Đồ-Hiếm

Lưu ý: Phần quà sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện từ 7-14 ngày.

1.4 Ưu đãi chuyển server

+ Thời gian: 04/06/2024 - 10/06/2024.

+ Phạm vi server: Áp dụng riêng cho S105.

+ Nội dung và phần thưởng: Thiếu Hiệp dùng tài khoản có nhân vật ở các server trước S100 sang tạo nhân vật chơi ở server S105 sẽ được tặng thêm 100% NBK so với gói nạp NB lớn nhất mà Thiếu Hiệp nạp ở S105 trong thời gian diễn ra sự kiện.

+ Chỉ tính các gói nạp NB, không tính các gói quà sự kiện. ví dụ S105 Thiếu Hiệp nạp gói NB lớn nhất 40K NB sẽ được tặng 40K NBK.

Lưu ý: Phần quà sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện từ 7-14 ngày.

2. Tái Xuất Giang Hồ

- Thời gian: 04/06/2024 - 10/06/2024.

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện những tài khoản đã từng có nhân vật và không online từ 30 ngày trở lên quay lại tạo nhân vật ở S105 sẽ được nhận thưởng:

Số ngày không đăng nhập Phần thưởng SL
Thiếu Hiệp không đăng nhập >30 ngày chơi lại S105 + nạp 4000NB 4000 NBK 1
Thời Thanh Xuân (7N) 2
Kim Ảnh Kỳ Lân (7N) 2
Thiều Hoa (7N) 1
Nghiệp Hỏa Liệt (7N) 2
Thiếu Hiệp không đăng nhập >60 ngày chơi lại S105+ nạp 4000NB 6000 NBK 1
Thời Thanh Xuân (7N) 4
Kim Ảnh Kỳ Lân (7N) 4
Thiều Hoa (7N) 2
Nghiệp Hỏa Liệt (7N) 4
Thiếu Hiệp không đăng nhập >120 ngày chơi lại S105 + nạp 4000NB 8000 NBK 1
Thời Thanh Xuân (VV) 1
Kim Ảnh Kỳ Lân (VV) 1
Thiều Hoa (VV) 1
Nghiệp Hỏa Liệt (VV) 1

Lưu ý: Quà sẽ được trao từ 7-14 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện.


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.