Danh sách tin tức
Tối ưu hóa tính năng tại PBM Tứ Đại Thiên Long 09.05
Tối ưu hóa tính năng tại PBM Tứ Đại Thiên Long 09.05

Một số lưu ý đến Thiếu Hiệp sau khi cập nhật phiên bản Tứ Đại Thiên Long 09/05/2023:

- Thuộc tính trang bị môn phái và thuộc tính kích hoạt dòng ẩn sẽ thay đổi nên toàn bộ Thiếu Hiệp sử dụng các trang bị này sẽ có thay đổi về công lực.

- Tính năng tăng cấp trang bị môn phái lên 7 sao và Tinh Đúc trang bị sẽ mở khi máy chủ đủ 180 ngày và nhân vật đạt cấp 80.

- Giao diện Cửa Hàng có thay đổi, Thiếu Hiệp lưu ý để tìm mua được vật phẩm mong muốn.

- Bang chiếm thành sẽ cần số lượng quỹ bang để duy trì thành mỗi ngày, nếu không đủ quỹ sẽ không nhận được thưởng từ thành đã chiếm.

- Cướp tiêu thành công sẽ thêm lợi ích cho Bang.

- Thêm tiền tệ mới thay thế Cống Hiến Bang.

- Quỹ, đá tảng và gỗ trong Bang giờ sẽ gọi chung là Quỹ Bang.

- Mỗi giờ trôi qua Bang đều cần Quỹ để duy trì, không đủ Quỹ sẽ bị hạ cấp Bang.

- Hoa Sơn Luận Kiếm sẽ có thể sử dụng kỹ năng Hồi Sinh, trận đấu chỉ kết thúc khi hết thời gian hoặc khi cả 2 bên đều đã sử dụng hết kỹ năng hồi sinh.

- Thay đổi giao diện Sư Đồ và Tâm Thụ Kinh.

- Điểm cộng Cấp tiên phong của 1 số Thiếu Hiệp bị đổi thành EXP Võ học.

- Cờ Bang Chiến: bổ sung giới hạn về cấp khi nhổ cờ, tương tự với cấp PK. Nếu như level không đủ điều kiện thì không được phép nhổ cờ.

- Khi treo máy ghép đội của PB khiêu chiến, trong đội sẽ có tối thiểu 1 vai trò trị liệu (Nga Mi) và 1 vai trò đỡ đòn (Thiếu Lâm or Cái Bang).

- [Tuyệt học] Điều chỉnh độ cân bằng của các chỉ số của kỹ năng.

- [Tuyệt học] Điều chỉnh hiệu ứng khi sử dụng Đối Chưởng Chí Bảo và Vụ Khởi Vân Dũng Chí Bảo.

- [Vấn Kiếm Giang Hồ] Thiết lập phòng thủ của Tông Sư Điện xoá bỏ "Hàng Long Chưởng".

- Tối ưu thứ tự Nhiệm vụ chính tuyến.

- Khi gộp server, nếu bang hội giải tán thì sẽ gửi lại cho Thiếu Hiệp thông báo Bang.

- [Nam Kha Mộng] Điều chỉnh lại độ mạnh của quái (NPC).


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.