Danh sách tin tức
Thông báo gộp server ngày 16/07
Thông báo gộp server ngày 16/07

Xin chào các Thiếu Hiệp,

Nhằm góp phần làm sôi nổi cộng đồng và tối ưu trải nghiệm cho các Thiếu Hiệp. Vào 8g30 ngày 16.07 Thiên Long Bát Bộ 2 sẽ tiến hành gộp các Server sau:

Gộp chính thức 16.07
STT Server gốc Server gộp
1 1 4
2 91 95
3 100 101
4 103 104
5 105 106

Thông tin chi tiết như sau:

Tính năng

Trước khi gộp 3 Ngày

Sau bảo trì gộp Server
Bang hội Không thực hiện được Cống Nạp Kỳ Tường - sẽ nhận được thư đền bù. Bang hội bị trùng tên, Bang Chủ sẽ nhận được thư đền bù.
Không tạo được bang hội. Các hoạt động khác sẽ hoạt động trở lại.
Không thể sử dụng Lì Xì Bang.  
Vấn Đỉnh Giang Sơn Không thể báo danh và tham gia Vấn đỉnh giang sơn. Xoá thành trì và tất cả các thành viên của bang hội đều nhận được đền bù qua thư.
Các hoạt động khác sẽ hoạt động trở lại.
Nhân vật   Nhân vật trùng tên sẽ nhận được Thư đền bù nhân vật trùng tên.
Cùng một tài khoản có tổng số role ở 2 server >4 role, trong đó mỗi role đều đã từng nạp tiền: Tài khoản có thể đăng nhập cùng lúc 2 server, trong đó sẽ bảo lưu 4 role có số tiền nạp nhiều nhất. Trong trường hợp có 2 role có mức nạp giống nhau thì giữ lại role có lực chiến cao hơn.
Kết bái Không thể tạo kết bái. Thủ lĩnh kết bái bị trùng tên sẽ nhận được Thư đền bù .
Các hoạt động khác sẽ hoạt động trở lại.
Kết hôn Không thể kết hôn. Kết hôn hoạt động trở lại.
Sư đồ Không thể bái sư, xuất sư, nhận đồ đệ. Xoá tiến độ của nhiệm vụ truyền đạo sư-đồ trước đó.
Có thể bái sư, xuất sư, nhận đồ đệ trở lại.
Kinh Doanh Thực Quán   Xoá quyền kinh doanh Thực Quán của server gộp. Đối với Thực quán có điểm cống hiến >120 thì các thành viên bang hội sẽ nhận được thư tổng kết lợi ích.
Ký Gửi & Đấu Giá Xác nhận không thể đưa lên kệ vật phẩm Gửi bán, Đấu giá, Giao dịch trực tiếp, Bày bán; và tất cả các vật phẩm đã được đưa lên kệ sẽ bị xóa khỏi kệ trong vòng 24 giờ. Xoá toàn bộ vật phẩm Gửi bán và Đấu giá; có thể cho lại lên kệ vật phẩm Gửi bán và Đấu giá.
Các hoạt động diễn ra bình thường trở lại.
Giới hạn mua trong cửa hàng   Nếu mua vật phẩm sau 4h sáng ngày gộp server sẽ không bị reset giới hạn mua vật phẩm.
Tông Sư Điện   Xoá BXH của server bị gộp, cần phải đánh lại để lên BXH; BXH của server chính vẫn được lưu.
Hoa Sơn Luận Kiếm   Dùng tượng của nhân vật ở server chính.
Top 1 BXH HSLK ở server bị gộp sẽ không nhận được thông báo, Top 1 BXH HSLK ở server chính sẽ nhận được thông báo.
Thức Kiếm Thiên Hạ   Các chiến đội cùng tên: Tên chiến đội ở server chính không thay đổi, tên chiến đội của server bị gộp sẽ được điều chỉnh thành Tên chiến đội +ServerID và không có bồi thường.
Không xoá điểm tích luỹ của chiến đội.
Bang Hội Tuyên Chiến   Xoá tuyên chiến của các bang hội có tuyên chiến.
Tham gia sự kiện   Khi tham gia các sự kiện của Thiên Long Bát Bộ 2, tài khoản nhân vật ở server khi đăng ký phải chính xác/đồng bộ với server nạp trên TRANG NẠP. Đối với cụm server đã được gộp, Thiếu Hiệp khi nạp trên TRANG NẠP phải lựa chọn đúng server đã đăng ký trước đó.

Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.