Danh sách tin tức
Tạm đóng HSLK liên server
Tạm đóng HSLK liên server

Xin chào các Thiếu Hiệp,

Nhằm khắc phục tình trạng lag tại sự kiện Thần Đô Luận Kiếm, BĐH Thiên Long Bát Bộ 2 sẽ tạm đóng tính năng liên server của Thần Đô Luận Kiếm từ ngày 5/6.
Từ ngày 5/6 Thần Đô Luận Kiếm sẽ tạm thời chuyển thành đấu riêng theo từng Server.

Thời gian mở lại Thần Đô Luận Kiếm liên server sẽ thông báo khi có thông tin tiếp theo.


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.