Danh sách tin tức
Cân Bằng Môn Phái - Tháng 6
Cân Bằng Môn Phái - Tháng 6

Thiếu Lâm:

1.     Tâm Pháp Thiếu Lâm [Niệp Tu Di] lấy Tâm Pháp Lv10 làm ví dụ, [Niêm Hoa Chỉ] gây hiệu quả [Khí Hư] kéo dài thời gian duy trì từ 68% tăng lên 75%.

Nga Mi:

1.     Kỹ Năng Nga Mi [Điêu Thuyền Bái Nguyệt] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ gây 132.94% sát thương cơ bản + 29487 điểm sát thương thực, tăng đến 138.24% sát thương cơ bản + 29487 điểm sát thương thực.

2.     Kỹ Năng Nga Mi [Kim Đỉnh Miên Chưởng] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ liên tục gây 8 lần sát thương, mỗi lần 19.19% sát thương cơ bản + 4257 điểm sát thương thực, tăng đến 19.96% sát thương cơ bản + 4257 điểm sát thương thực.

3.     Kỹ Năng Nga Mi [Bế Nguyệt Tu Hoa] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ gây 3 lần sát thương mỗi lần 66.45% sát thương cơ bản + 14737 điểm sát thương thực, tăng đến 69.1% sát thương cơ bản + 14737 điểm sát thương thực.

4.     Kỹ Năng Nga Mi [Bạch Cốt Trảo] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ gây 27.74% sát thương cơ bản + 6154 điểm sát thương thực, tăng đến 28.85% sát thương cơ bản + 6154 điểm sát thương thực. Từ liên tục gây 15 lần sát thương Mất Sinh Lực, mỗi lần 9.24% sát thương cơ bản+2052 điểm sát thương thực, tăng đến 9.61% sát thương cơ bản+2052 điểm sát thương thực. Mất Sinh Lực kết thúc gây 55.49% sát thương cơ bản+12307 điểm sát thương thực, tăng đến 57.71% sát thương cơ bản+12307 điểm sát thương thực.

5.     Kỹ Năng Nga Mi [Vung Kiếm Đoạn Tình] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ [Vung Kiếm Đoạn Tình] đổi thành [Mộng Tỉnh Vô Ngấn], gây 4 lần sát thương, mỗi lần 18% sát thương cơ bản+3992 điểm sát thương thực, tăng đến 18.72% sát thương cơ bản+3992 điểm sát thương thực.

6.     Kỹ Năng Nga Mi [Đồng Môn Tương Trợ] lấy kỹ năng LV79 làm ví dụ, Tiểu Sư Muội thi triển [Bế Nguyệt Tu Hoa] gây 3 lần sát thương, mỗi lần 109.35% sát thương cơ bản+3218 sát thương thực, tăng đến 124.39% sát thương cơ bản+26526 điểm sát thương thực.

7.     Kỹ Năng Nga Mi [Băng Cơ Ngọc Cốt] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ gây 77.49% sát thương cơ bản, tăng đến 92.58% sát thương cơ bản.

Tiêu Dao:

1.     Kỹ Năng Tiêu Dao [Thiên Vũ Tiêu Dao Phiến] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ liên tục gây 28 lần sát thương, mỗi lần 20.22% sát thương cơ bản+4485 điểm sát thương thực, tăng đến 20.82% sát thương cơ bản+4619 điểm sát thương thực.

Võ Đang:

1.     Kỹ Năng Võ Đang [Chân Võ Thất Tiệt Trận] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ tổng cộng gây 329.76% sát thương cơ bản+73035 điểm sát thương thực, tăng đến 334.01% sát thương cơ bản+74135 điểm sát thương thực.

2.     Kỹ Năng Võ Đang [Chân Võ Kiếm Quyết] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, gây 386.33% sát thương cơ bản tăng đến 440.16% sát thương cơ bản.

3.     Kỹ Năng Võ Đang [Thiên Ngoại Phi Tiên], [Thiên Canh Bắc Đẩu] và [Chân Võ Thất Tiệt Trận] sửa thành có thể tri triển khi di chuyển.

4.     Kỹ Năng Võ Đang [Chân Võ Thất Tiệt Trận] triệu hồi Đồng Môn ưu tiên tấn công mục tiêu người triệu hồi chọn.

Cái Bang:

1.     Kỹ Năng Cái Bang [Kháng Long Hữu Hối] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ gây cho mục tiêu chính 75.12% sát thương cơ bản+16655 điểm sát thương thực, tăng đến 78.12% sát thương cơ bản+16660 điểm sát thương thực. Từ gây cho mục tiêu xung quanh 37.56% sát thương cơ bản+8327 điểm sát thương thực, tăng đến 39.06% sát thương cơ bản+8330 điểm sát thương thực.

2.     Kỹ Năng Cái Bang [Thiên Hạ Vô Khuyển] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ gây 299.52% sát thương cơ bản, tăng đến 407.8% sát thương cơ bản.

3.     Tâm Pháp Cái Bang [Thiên Địa Song Sắc], xóa điều kiện hạn chế của trạng thái [Lợi Thiệp Đại Xuyên].

Thiên Sơn:

1.     Kỹ Năng Thiên Sơn [Quỷ Mị Thân Pháp] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ [Quỷ Mị Nhất Kích] gây 231.5% sát thương cơ bản+6700 điểm sát thương thực, tăng đến 229.84% sát thương cơ bản+49013 điểm sát thương thực.

2.     Kỹ Năng Thiên Sơn [Thiên Sơn Thần Mang] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ gây 29.95% sát thương cơ bản, tăng đến 44.99% sát thương cơ bản, sau khi trì hoãn thời gian ngắn Thần Mang gây 49.92% sát thương cơ bản, tăng đến 67.49% sát thương cơ bản.

Minh Giáo:

1.     Kỹ Năng Minh Giáo [Sí Long Hóa Kích] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, mỗi lần gây 46.66% sát thương cơ bản tăng đến 52.44% sát thương cơ bản.

2.     Tâm pháp Minh Giáo [Thế Hỏa] lấy tâm Pháp Lv10 làm ví dụ, [Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ] gây hiệu quả [Giảm trị liệu] kéo dài thời gian duy trì từ 68% tăng đến 75%.

Tinh Túc:

1.     Kỹ Năng Tinh Túc [Cực Lạc Vô Hình Trận] lấy kỹ năng Lv79 làm ví dụ, từ mỗi giây gây 93.21% sát thương cơ bản, tăng đến 107.65% sát thương cơ bản.

2.     Kỹ Năng Tinh Túc [Sức Mạnh Trường Tồn] hiệu quả hồi phục điều chỉnh thành không bị ảnh hưởng bởi [Khí Hư] và [Giảm trị liệu]


Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.