• Điểm mạnh: Đại Lý tinh thông cả 5 thuộc tính, có thể chuyển đổi bất cứ thuộc tính nào thành thuộc tính chính.

 • Điểm mạnh: Khả năng đặc biệt chuyển đổi giữa Máu và thuộc tính Độc Công, triệu hồi Độc Vật.

 • Điểm mạnh: Môn phái có kỹ năng hồi sinh bản thân và đồng đội kèm khả năng dồn sát thương tốt.

 • Điểm mạnh: Sát thương và Cơ động cao.

 • Điểm mạnh: Sát thương và phòng thủ cao, đặc biệt có khả năng khống chế đơn và đa mục tiêu.

 • Điểm mạnh: Sát thương bạo kích lớn, có khả năng khống chế diện rộng.

 • Điểm mạnh: Hỗ trợ tốt, phù hợp đi theo nhóm, có thể cứu sống bất kỳ đồng đội nào đang trong trạng thái thấp máu.

 • Điểm mạnh: Hỗ trợ nhóm tốt với khả năng phòng thủ cực kỳ cao.

 • Điểm mạnh: Sát thương và sát thương bạo kích cực kỳ cao.

 • slider-1
 • slider-2
 • slider-3
 • slider4
 • slider5
 • slider6
 • slider7
 • slider8